OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Vijfjaarlijkse evaluatie

 

 

 

Stap 1:

- Betreft het een Rechtspraak-dossier, dan zet de Rechtbank een 5-jaarlijkse evaluatie klaar (herkenbaar aan het Rechtbank-icoon) en kunt u vervolgens door naar stap 2.

 

- Betreft het een standaard dossier, dat u via de post naar de Rechtbank verstuurd, dan doet u het volgende:

 Om een vijfjaarlijkse evaluatie aan te maken drukt u op het groene plusknopje 'Nieuwe vijfjaarlijkse evaluatie toevoegen'. U maakt bij een partnerdossier de keuze of u voor de cliënt of partner dit rapport wilt maken. De datum van rechtbank wordt gebruikt om een automatische actie aan te maken in uw dashboard in een Toezicht-dossier. Voor een gewoon dossier, zult u zelf een actie aan moeten maken.    De Peildatum is het moment dat u gebruikt om de vijfjaarlijkse evaluatie te genereren. 

 

 

 

Stap 2:

Na het opslaan van bovenstaande data verschijnt er een extra regel bij de module van de vijfjaarlijkse evaluatie. U klikt dan op het gele icoon bij 'Aanmaken'. 

 

Stap 3:

Tabblad Evaluatie   : Gegevens cliënt rechtstreeks uit het dossier gehaald. 

Tabblad Instelling maatregel

Tabblad Verloop maatregel

Tabblad Contact

Tabblad Toekomstbeeld

Tabblad Voortzetting

Tabblad Mening betrokkene

Tabblad Opmerkingen

Tabblad Ondertekening

: De lege velden bij de 19 vragen kunnen hier gevuld worden. Standaard antwoorden, die voor meerder dossiers gelden,

kunnen bij instellingen al vooraf ingegeven worden.

 

  Handleiding instellingen Vijfjaarlijkse evaluatie

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sla op als concept: Zorgt ervoor dat de status van de Vijfjaarlijkse evaluatie in 'Bewerken' verandert. Er kan al wel een PDF uitgeprint worden.  Deze status is bedoeld voor situaties waarin de Vijfjaarlijkse evaluatie nogmaals nagekeken moet worden.

Sla op als definitief: Zorgt ervoor dat de status van de Vijfjaarlijkse evaluatie in 'Bekijken' verandert. Er kan ook een PDF uitgeprint worden. Dit is het definitieve digitale bestand dat opgestuurd wordt naar de rechtbank.

 

Om dit bestand toch weer te kunnen bewerken moet u het openen en opnieuw opslaan als concept.

 

Betreft het een Rechtspraak-dossier sla de Vijfjaarlijkse evaluatie ook 'definitief' op en ga naar stap 4.

 

Vanuit de Rechtspraak wordt het volgende vermeld:
Belangrijk voor u om te weten is dat bij reeds gedigitaliseerde zaken de indienings-/vervaldatum 1/1/2030 kunt tegenkomen: Bij digitale zaken waarvan de 'ingangsdatum maatregel' meer dan vier jaar in het verleden ligt, krijgt de externe taak voor de bewindvoerder als einddatum 1/1/2030. De reden daarvoor is dat in deze dossiers de kans groot is, dat u de vijfjaarlijkse al op papier heeft ingediend. In dat geval dient de rechtbank de digitaal vermelde termijn aan te passen. Bij zaken met een ingangsdatum jonger dan vier jaar wordt als einddatum voor de externe taak ingevuld: 'ingangsdatum maatregel' + vijf jaar. Mocht u de einddatum 1/1/2030 aantreffen dan kunt u er vanuit gaan, dat de rechtbank deze datum nog aanpast naar de werkelijke einddatum. In die gevallen dat de einddatum nog niet is aangepast, kunt u de vijfjaarlijkse evaluatie wel gewoon indienen.

 

Stap 4: Geld alleen voor Rechtspraak - dossiers

Als de Vijfjaarlijkse evaluatie definitief is opgeslagen, dan komt de mogelijkheid tot 'Verzenden' naast status 'Definitief'.

 

De invulvelden hebben een vaste tekst grootte vanuit de Rechtbank bepaald. Tip: Komt u ruimte te kort stuur dan een bijlage mee, met complete tekst en uitleg.

 

Gerelateerde handleidingen:  Handleiding instellingen Vijfjaarlijkse evaluatie