OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Inkomsten

Opbouw inkomsten

In OnView zijn de uitgaven en inkomsten beide als een los menu item te bekijken. De manier van werken en ingeven lijkt erg veel op elkaar. Behalve dat u bij de uitgaven ook kunt aangeven hoe deze betaald moeten worden. Inkomsten geven we weer om te kunnen registreren welke inkomsten een cliënt allemaal heeft. Daarnaast willen we voor de rapporten aan de rechtbank en voor de bewaking ook weten of die inkomsten daadwerkelijk zijn binnengekomen. Daarom koppelen we de transactie aan de inkomstenrubriek bij een dossier. Zodat we duidelijk kunnen zien of de verwachte en geplande inkomsten ook echt zijn binnengekomen op de bankrekening. Inkomsten moeten verantwoord worden naar de rechtbank. Een signalering of de inkomsten ook werkelijk is binnen gekomen wordt terug gevonden in bewaking, zie handleiding Inkomsten gemist. Hiervoor is ook de koppeling met de daadwerkelijke transactie van de inkomsten nodig zie hiervoor handleiding Transacties koppelen.

 

Voor het beheren van cliëntendossiers en het monitoren van inkomsten, is het invoeren van de inkomsten voldoende. De koppeling met de transactie geeft aan dat de inkomsten ook heeft plaatsgevonden. Wanneer de uitgave ook een daadwerkelijke betaling moet genereren vanuit OnView moeten er ook betalingsgegevens ingevoerd worden. 

Het inkomstenoverzicht

Tabblad inkomstenscherm

Wanneer er in het dossiermenu geklikt wordt op het menu-item 'inkomsten', opent zich rechts een scherm waar alle inkomsten in een overzicht staan. De selectie die standaard als 1e weergegeven wordt zijn de inkomsten van deze maand.

Druk op het groene plus knopje om een nieuwe inkomstenpost aan te maken.
  Druk op het zwarte kruisje om een inkomstenpost te verwijderen. Let op! Doe dit alleen als er nooit enige transactie aan gekoppeld is. OnView geeft dit aan.

 

 

 

Alle blauwe teksten in de tabel zijn aanklikbaar en openen een nieuw scherm. Zo zal klikken in de kolom 'Inkomstenbron' een detailscherm van de gekozen inkomsten post weergeven. Daar kunnen dan eventueel wijzigingen of toevoegingen gemaakt worden.

Het klikken op het blauwe bedrag zal een scherm tonen dat alle gekoppelde transacties aan de inkomsten post zal weergeven. Als de weergave van 'deze maand' gewijzigd wordt in bijvoorbeeld 'alles', zullen ook alle gekoppelde transacties over de hele periode zichtbaar worden. Een verkeerd gekoppelde transactie kan via deze weg ook opnieuw gekoppeld worden.Hier gaat u naar het overzicht rapport inkomsten en uitgaven. Dit rapport is te printen of op te slaan per specifieke periode.
  Hier gaat u naar het rapport budgetplan. Wat er is gebudgetteerd is hier per specifieke periode op te vragen. E.v.t. inclusief de aflossingen en éénmalige transacties.
  Dit rapport geeft inzicht op het verloop van het budget de afgelopen 3 maanden. Wanneer de werkelijkheid afwijkt van wat er gebudgetteerd is, dan wordt dit in oranje weergegeven.

 

 

Tabblad Grafiek 

Deze grafiek geeft visueel het percentage weer waarin iedere rubriek voorkomt op het totale inkomen.