OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:


Uitklapmenu: Gemaild

Er zijn veel mogelijkheden voor het maken van Brieven en Templates in OnView. Het begint allemaal met het maken van templates (ook wel sjablonen). Deze templates worden op dusdanige wijze gemaakt dat ze bij iedere dossier te gebruiken zijn. Om deze templates aan te maken kunt u gebruik maken van de handleiding: Brieven templates maken. In OnView zijn er 2 locaties waar het mogelijk is om met brieven bezig te zijn. De eerste plaats is boven in de werkbalk. En de 2e plaats is in het dossiermenu. In deze handleiding richten we ons op de brieven in het dossiermenu. Dit gebeurd in een dossier in het menu aan de linkerkant.  

 

In deze handleiding vindt u uitleg over het gebruiken van brieven in het dossiermenu. 

Let op! Hier worden enkel brieven aangepast en verzonden. Het aanmaken van templates wordt via het hoofdmenu gedaan. 

We gaan ons in deze handleiding enkele richten op het mailen van brieven.

 

Mailen van brieven

 

Het is mogelijk om brieven te mailen vanuit OnView.

Klik op om een brief te mailen. Er verschijnt een pop-up met een aantal velden 
  • Mailing naar, dit veld is grijs de geadresseerde van de mail moet u namelijk van te voren selecteren via ‘Records Selecteren’ in de brieven editor. (Dan wordt dit veld automatisch gevuld).
  • Onderwerp, hier kunt u het onderwerp ingeven.
  • Bericht, eventuele tekstuele toelichting, deze wordt geplaatst in de mail zelf.
  • Daarnaast heeft u de mogelijkheid om eventueel 3 extra bijlages toe te voegen.

 

Vervolgens drukt u op 'Ok' en de brief wordt verzonden.

Let op! De brief die u verzend wordt in de bijlage als '.pdf' meegestuurd en hoeft u niet te selecteren bij bijlagen.

 

Uitleg gemaild

Brieven die zijn 'gemaild' komen terecht onder het menuutje Gemaild. Ook hier ziet u de mappenstructuur weer terug. U kunt ge-mailde brieven zien als een archief van de verstuurde documenten. Tevens kunt u hier zien wanneer de brief is verzonden. Zo hebt u een historie van al uw ge-mailde brieven.

U heeft de mogelijkheid om te selecteren op datum. De kolom volgorde en breedte kan gewijzigd worden.

  
De brieven zijn nog wel opnieuw te printen en te mailen maar zijn niet meer aanpasbaar. Wanneer u de brief opent ziet u links boven nog enkele knoppen hiervoor.
Het is te controleren welk 'bericht' u aan de mail had toegevoegd.
 Klik op het mail icoon en desbetreffende tekst staat hier vermeld.

Automatisch zal het onderwerp van de brief gevuld worden met het dossiernummer/naam van cliënt en tevens het kenmerk/referentie dat gekoppeld is aan het contact. 

 

Wijzigen van documentnaam  

Tevens is het mogelijk om het onderwerp van gemailde brieven te wijzigen.

Via het 'menu Communicatie' - 'menu Gemaild' gaat u met uw cursor op desbetreffende document staan en klik met uw rechter muisknop.

 

Via 'Brief details' heeft u de mogelijkheid om de naam te wijzigen.

 

 

Aan het icoontje voor de titel van de brief kunt u zien of er aan de brief wel of geen bijlage is meegestuurd. Ziet u een paperclip toegevoegd aan het icoontje, dan weet u dat er bijlages toegevoegd waren.

 

Gerelateerde handleidingen:  Dossierbrieven

Multi Dossier brieven

Uitdelingslijst

Adresvariabelen