OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Uitgaven gemist

Tabblad Controle

Uitgaven gemist is bedoeld als gereedschap om mogelijke afwijkingen te kunnen constateren. De gegevens zijn niet noodzakelijk fout of verkeerd en worden enkel ter controle aangereikt.

Als u het scherm ‘Uitgaven Gemist’ voor het eerst laadt kan dit enige tijd duren, want de lijst is erg afhankelijk van hoe u uw dossiers hebt ingericht en uiteraard het aantal dossiers. 

In het scherm Uitgaven gemist worden Uitgaven weergegeven die niet zijn binnen gekomen en niet zijn gekoppeld aan de bijbehorende transactie. Het moment van verschijnen bij Uitgaven gemist wordt gecontroleerd door op de huidige datum terug te kijken naar de termijn van de betreffende uitgaven. Bijvoorbeeld: U ziet dat er vandaag een betaling van een huur wordt verwacht die niet is betaald. OnView heeft dan gekeken of deze dat deze Uitgaven in de afgelopen 30 dagen is betaald en gekoppeld. Er wordt dan rekening gehouden met een aantal verwerkingsdagen door de banken. Bij een Uitgaven met een termijn van:

 • ​een jaar houdt OnView een marge aan van 2 maanden
 • een kwartaal houdt OnView een marge aan van 1 maand
 • een maand houdt OnView een marge aan van 7 dagen
 • een week houd OnView een marge aan van 5 dagen

Als er geen Uitgaven zijn betaald vanaf de startdatum van het dossier dan  blijft kolom 6 dus leeg. Wanneer OnView denkt dat iets dubbel is betaald dan heeft dit waarschijnlijk te maken met de vorige termijn die dan meer dan x dagen te laat is betaald.

 

Het is raadzaam om deze lijst bij te houden. Niet alleen voor het up-to-date houden van de gegevens in OnView. Maar ook voor de voortgang van de snelheid in OnView. Hoe langer de lijst met transacties, hoe trager OnView wordt.

 

 

Het schermoverzicht van uitgaven gemist heeft extra mogelijkheden:

  Afdrukken 
Kopiëren
   Exporteren naar Excel
  Exporteren naar PDF 

 

Uitleg kolommen schermoverzicht:

 • Kolom 1 Vinkje: hierin staat het groene vinkje, waarmee u de melding naar het tabblad 'Gecontroleerd' kunt verplaatsen. Deze gebruikt u als er niets aangepast hoeft te worden in het dossier maar als u op andere wijze actie moet ondernemen.  In het tabblad Gecontroleerd kunt u deze altijd terugvinden  en eventueel terugplaatsen in het tabblad Controle.​
 • Kolom 2 Potloodje: Hier opent een pop-up scherm waarmee u het bedrag van de Uitgaven bij dat dossier kunt wijzigen vanaf een bepaalde datum. De Uitgaven met het oude bedrag wordt dan gesloten en er wordt een nieuwe  Uitgaven aangemaakt met het nieuwe bedrag.  Als blijkt dat de termijn van de  Uitgaven gewijzigd moet worden, dan kunt u dit doen door in kolom 10 op de dossiernaam te klikken en daar naar de Uitgaven in het dossier  te gaan. Let op: Als u geen datum invult wordt de Uitgaven gewijzigd voor de gehele periode dat het dossier in OnView staat, dus ook de historie. Zie onderstaand voorbeeld als een verzekeringspremie gewijzigd moet worden: 

  

 

In het bovenste gedeelte ziet u de wijziging m.b.t. alleen het budgetplan. Wanneer er betaald wordt vanuit OnView kunt u de gekoppelde transactie hierop aanpassen in het onderste gedeelte.

 • Kolom 3 Uitgave: de omschrijving van de betreffende Rubriek Uitgaven. 
 • Kolom 4 Bedrag:​ het bedrag van de betreffende Uitgaven rubriek wat er gemist wordt.​
 • Kolom 5 Termijn:  termijn van de betreffende Uitgaven rubriek.​
 • Kolom 6 Betaald: hier ziet u het bedrag wat daadwerkelijk is betaald na het importeren van de transacties. Als er niets is betaald staat er € 0,00. Als er meerdere bedragen zijn betaald worden deze opgeteld. Door op het bedrag te klikken zie je het transactieoverzicht met de bedragen. 


 

​​

 • Kolom 7 Verschil:  hier wordt het verschil weergegeven tussen het bedrag wat in het Budgetplan staat en wat er daadwerkelijk is betaald.
 • Kolom 8 Afwijking: hier wordt het afwijking weergegeven in percentages.
  De beheerder kan via Instellingen- Basisgegevens – Rubrieken bij de rubrieken aangeven welk maximaal percentage er per rubriek is toegestaan. Dit geldt dan voor alle dossiers.
  Hiermee kunt u de lijst van Uitgaven gemist verkleinen maar ziet u dus ook minder snel als er dingen zijn gewijzigd. 
  Een andere manier om dit te signaleren is door bij automatische koppelingen aanmaken hier rekening mee  te houden. 
  Zie hiervoor Handleiding: 'Transacties koppelen'
 • Kolom 9 Laatst betaald: hier wordt aangegeven wanneer deze Uitgaven voor het laatst is betaald. Als er geen datum staat betekent dat, dat deze Uitgaven nog nooit is geïmporteerd in OnView en gekoppeld.
 • Kolom 10 Dossier: het dossiernummer of naam waar de Uitgaven betrekking op heeft. Wanneer op de naam wordt geklikt, kunt u desbetreffende dossier raadplegen.  

Tabblad Gecontroleerd 

Als desbetreffende uitgave is gecontroleerd, dan klikt u op het vinkje en komt de uitgave in tabblad 'Gecontroleerd' te staan (zie kolom 1).

Gerelateerde handleidingen: Transacties koppelen

Transacties