OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Uitdelingslijst

 

 

SHV 'Uitdelingslijst' komt alleen zichtbaar, als u hiervoor desbetreffende setting heeft aangevinkt bij Instellingen - Basisgegevens - SHV

Uitleg Uitdelingslijst

Templates die voor brieven gebruikt worden, die vanuit een SHV-dossier naar zijn/haar schuldeisers gestuurd worden. Deze noemen wij 'Uitdelingslijst'. 

 

Het maken van een nieuwe template gaat op de exact dezelfde wijze als het maken van een 'Dossier brief ' (zie desbetreffende hoofdstuk).

 29/3/19 Wordt berekenen vanuit VTLB mogelijk voor de Beta
 

De aflossingscapaciteit per maand wordt automatisch berekend a.d.h.v. de laatste VTLB berekening in het dossier. 

Gaat u met uw muis over het gele driehoekje, dan verschijnt de aanmaakdatum van de VTLB berekening.

 

 

 

Wanneer de aflossingscapaciteiten worden berekend via de Button 'Berekenen' bij menu 'Schulden', verschijnt er in het tabblad 'Templates' een overzicht met de door u eerder gemaakte templates in de map uitdelingslijst.

 

 

Meer hierover bij hoofdstuk 'Schulden/SHV '

 

Tevens is bij 'Cliënt' - 'Uitklap-menu Documenten/Digitaal Archief ' zijn alle geprinte en gemailde uitdelingslijsten terug te vinden.

 

Gerelateerde handleidingen: Aanvinken Uitdelingslijst bij instellingen

SHV

Dossier Brieven