OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Uitdelingslijst

 

 

SHV 'Uitdelingslijst' komt alleen zichtbaar, als u hiervoor desbetreffende setting heeft aangevinkt bij Instellingen - Basisgegevens - SHV

Uitleg Uitdelingslijst

Templates die voor brieven gebruikt worden, die vanuit een SHV-dossier naar zijn/haar schuldeisers gestuurd worden. Deze noemen wij 'Uitdelingslijst'. 

Het maken van een nieuwe template gaat op de exact dezelfde wijze als het maken van een 'Dossier brief ' (zie desbetreffende hoofdstuk).

  De aflossingscapaciteit per maand wordt automatisch berekend a.d.h.v. de laatste VTLB berekening in het dossier. Via het dropdown-menu zijn e.v.t al eerder gemaakte VTLB berekeningen op te roepen.

 

 

 

Wanneer de aflossingscapaciteiten worden berekend via de Button 'Berekenen' bij menu 'Schulden', verschijnt er in het tabblad: Schuldenlijst - uitdelingslijst - brieven icoon

een overzicht met de door u eerder gemaakte templates in de map uitdelingslijst. Meer uitleg hierover is terug te lezen in handleiding Schulden .