OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Transacties splitsen

Transacties koppelen

Het koppelen van transacties is noodzakelijk om een volledige Rekening en verantwoording te krijgen. Ook worden diverse bewakingsmodules pas actief wanneer er transacties gekoppeld worden.

Wat is koppelen

Koppelen is het verbinden van de banktransactie aan een rubriek bij inkomsten of uitgaven. (ook wel rubriceren genoemd). Dit geeft inzage of het gebudgetteerde gedeelte gelijk loopt aan de werkelijkheid. 

Budgetplan

Bij inkomsten en uitgaven staat het budgetplan, hierin is af te lezen wat u gebudgetteerd heeft (zwarte kolom) en wat er daadwerkelijk is binnen gekomen (blauwe kolom).

 

Wanneer er ongekoppelde transacties bevinden, wordt dit bij inkomsten en uitgaven aangegeven met '(Overig)'. 

Koppelen vanuit (Overig) transacties

Om te gaan koppelen moeten we eerst weten welke transactie nog gekoppeld moeten worden. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Hierover leest u meer in onze handleiding Transacties koppelen  

 

Het knippen van een transactie

Het knippen van een transactie wordt gebruikt wanneer er 1 transactie binnenkomt waarin meerdere bedragen verwerkt zitten. Denk bijvoorbeeld aan; De gemeente maakt een uitkering en de bijzondere bijdrage naar u over in 1 transactie. Wanneer u alles aan de uitkeringsrubriek koppelt lijkt het alsof er geen bijzondere bijstand binnenkomt en vice versa. Door een transactie te knippen kunt u van 1 transactie meerdere bedragen koppelen aan meerdere rubrieken. 

  
Klik op het ongekoppelde transactie icoon. Hier ziet u links de informatie van de te koppelen transactie en rechts de gegevens van de rubriek waaraan de transactie gekoppeld moet worden.

 

  • Eerst bepaalt u of het om een standaard koppeling gaat of om een transactie die gesplitst moet worden. Een te splitsen transactie is een transactie waar meerdere bedragen in betaald worden vanuit 1 instantie. Bijvoorbeeld: de gemeente maakt de bijzondere bijstand en de uitkering in 1 transactie over. Òf een te splitsen transactie is een transactie van een bedrag waar beslag op ligt. Het verwachtte bedrag ligt hoger dan het werkelijk ontvangen bedrag. Het in beslag genomen bedrag wordt gebruikt voor een uitgave of schuldaflossing. Bijvoorbeeld: Huurtoeslag wordt gebruikt om de uitgave van huur te betalen.
  • Daarna kunt u een keuze maken uit: Inkomsten, Uitgaven of Aflossingen schuld. En maakt u een keuze uit de bestaande lijst of maakt u een nieuwe aan. De bestaande lijst is gelijk aan de lijst die al aanwezig is bij de inkomsten of uitgaven/schulden van betreffende dossier.
  • Wanneer het een te splitsen transactie is kunnen de gesplitste bedragen ingegeven worden. U geeft dan handmatig de bedragen in en drukt op het + knopje. Hieronder splitsen we een bedrag van totaal € 400,00 in 1 x 262,55 en 1x 137,45. Zie voorbeeld splitsing afbeelding.

  • Daarna kunt u nog aangeven of dit voor iedere transactie is met deze tegenrekening.  Dit gaat dan maandelijks zo doorgevoerd worden behalve wanneer het oorspronkelijke bedrag (€ 400,00) gewijzigd is.

Een gesplitste transactie is herkenbaar door het schaartje dat u in uw overzicht achter de rubriek ziet staan. 

 

 

Gerelateerde handleidingen:  Transacties koppelen

Inkomsten

Uitgaven