OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Tabblad Cliënt

In het dossiermenu kunt u de knop 'Cliënt' aanklikken.

Deze actie opent een aantal tabbladen en invulvakjes rechts in uw scherm.

Handig om te weten:

  •  Alle dik gedrukte invoervelden zijn verplicht. Overige zijn optioneel en niet noodzakelijk voor het aanmaken van een dossier.
  • U kunt in  het 'Overzicht dossier' zoeken op BSN nummer.
  • Voluit geschreven namen worden door OnView automatisch afgekort naar voorletters. Deze worden ook zodanig gebruikt in de brieven correspondentie.

 


Zodra er in januari 2020 de update heeft plaats gevonden, is het mogelijk om bij Typen en Status de geschiedenis te raadplegen. Dit icoon komt te voorschijn vanaf het moment u iets gewijzigd heeft bij Typen en Status.

In het Dossieroverzicht is de geschiedenis ook te raadplegen.

Boven de tabbladen ziet u een ruimte waarin u het dossiernummer kunt invoeren. Het aanmaken van een dossiernummer doet u handmatig.

U bepaalt zelf welke nummering u hanteert. Ook is het mogelijk cijfers en letters in het dossiernummer te combineren.

Het moment dat de cliënt onder bewind is gekomen = de Startdatum van het dossier.  (Of vanaf wanneer het budgetbeheer of PGB traject is gaan lopen).

Wanneer het een dossier betreft van 2 of meerpersoons huishouden is het mogelijk het vinkje partnerdossier aan te zetten. Er verschijnt dan een extra tabblad met partner gegevens.

Wijzigt u in een later stadium de startdatum en maakt u gebruik van de Workflow, lees dan de handleiding over de Workflow nog een keer door (betreft hoofdstuk 'wijzigen van startdatum dossier).

 

Code veld
In dit uitklapmenu heeft u de mogelijkheid om een wachtwoord op te slaan.

 

Onder Type product vind u een lijst met de meest voorkomende type dossiers. U kunt deze keuze lijst zelf aanpassen onder Instellingen, Basisgegevens, Status en Type. Klik hiervoor op het "groene plusje". Wijzigingen van het type is lopende het dossier natuurlijk mogelijk, lees voor de wijziging nog wel de handleiding wat dan de gevolgen zijn voor de Workflow - Bij het wijzigen van het type product in een cliëntendossier .

Onder Status product kunt u de stand van zaken aangeven. U kunt deze keuze lijst zelf aanpassen onder Instellingen, Basisgegevens, Status en Type. Klik hiervoor op het "groene plusje". Tevens kunt u hier aangeven of u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

 


 

Verder is het nog mogelijk een Hoofdbeheerder aan te geven van een dossier. Deze optie is uiteraard alleen zichtbaar wanneer het een OnView account betreft met meerdere gebruikers.

 

 

Afbeelding cliënt 

Een optie in OnView is om gebruik te maken van een afbeelding van een cliënt.

Deze mogelijkheid kunt u activeren bij Instellingen - Basisgegevens - Afbeeldingen van cliënten toestaan.

 

 

Het is nu mogelijk om op het cliënten tabblad een afbeelding te uploaden met een maximale grootte van 10 Mb.:

 

 

De rode bolletjes die u ziet in de tabbladen geven aan dat de vereiste informatie voor dat tabblad nog niet volledig is ingevuld.

Pas wanneer alle dik gedrukte invoervelden zijn gevuld, zal dit bolletje groen worden. Als tabblad cliënt en tabblad contactgegevens  een groen bolletje vertonen is er voldoende informatie om een dossier aan te maken. Kies dan onderaan voor 'opslaan'.

 

Gerelateerde handleidingen:     Dossierdashboard 'Cliëntgegevens'

Instellingen - Basisgegevens

                                                           Status en type

                                                            Tabblad Beheerders

Workflow