OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Tabblad 1: R&V incl. Checklist

 

Waarom is er wel of geen verschil?


 

Sinds januari 2018 maakt u een R&V over het gehele vermogen van uw cliënt. U legt verantwoording af over de beheer-, betaal-, spaar- en opgeheven rekeningen.  

 

 

 

 

Verschil in uitkomst?

Een klein of groot bedrag. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Doorloop deze checklist, zodat u nog aanvullingen toe kunt voegen in de R&V of dat het volstaat met een toelichting.

 

Schoon beginnen [Alles opnieuw genereren]

Wanneer u al diverse handmatige aanpassingen in de R&V heeft gedaan en dit ongedaan wil maken, kunt u op Alles opnieuw genereren klikken. Dit zet de R&V terug op de oorspronkelijke waarden (LET OP: alle handmatige wijzigingen verdwijnen).

Door op Alles opnieuw genereren te klikken haalt OnView alle gedane wijzigingen opnieuw binnen (denk hierbij aan later toegevoegde transacties, schuld updates etc.). Dit kan het verschil der verschillen al oplossen.


1. Controle tabblad (Vergrootglas)
Missen er transacties bij verschil der verschillen in deze specifieke periode van de R&V?
Dit ziet u in tabblad [Controle], wanneer u op het vergrootglas klikt. U kunt de ontbrekende transacties inlezen door een nieuwe bankimport uit te voeren over die periode.
Dit verschil moet als eerste gecontroleerd worden!

 

 

 

2. Rekeningen koppelen
Alle rekeningen die betrekking hebben op het vermogen dienen gekoppeld te worden (bijv. Beheer-, Spaar-, Betaalrekeningen e.d.). Leefgeld is geen vermogen!
Let op: Een ING spaarrekening kunt u niet koppelen omdat de ING hetzelfde IBAN-nummer hanteert voor de spaarrekening als voor de beheer- of leefgeldrekening (zie ook punt 4).


3. Partner dossier
Als de R&V voor de cliënt is klaargezet en niet voor de partner wordt het partnergedeelte van de inkomsten en uitgaven niet meegenomen in de optelling. Dit geeft een “verschil van de partner, tabblad [Controle]” in de R&V. 
Heeft u in een dossier voor beiden een afzonderlijke R&V van de Rechtbank ontvangen, dan dient u beide R&V's op 'Beiden' te zetten (Dit kunt u wijzigen door op de Periodedatum vooraan de R&V te klikken) u maakt 1 R&V aan (OnView vult de partner R&V aan), na uw controle van beide R&V’s verstuurd u ze alle twee naar de Rechtbank.


4. Interne overboekingen
Dit geeft de transacties binnen de eigen rekeningen weer. 
LET OP: Een ING spaarrekening kunt u niet koppelen, omdat de ING dubbele rekeningnummers hanteert voor de beheer- of leefgeldrekening. 
Dit zorgt ervoor dat deze niet door OnView automatisch in de [Interne overboekingen] gezet worden.

U geeft dan handmatig bij tabblad [Interne overboekingen] alle interne overboekingen aan. Deze verwijdert u vervolgens uit tabblad [Inkomsten] en/of [Uitgaven]. 

Het kan voorkomen dat de Leefgeld boekingen juist wel bij [Interne overboekingen] worden weggezet, deze dient u dan handmatig naar [Uitgaven] te zetten en te verwijderen bij [Interne overboekingen]. 

Dit zorgt ervoor dat de interne overboekingen inzichtelijk worden en het verschil in saldo op de spaarrekening wordt verantwoord.

4b. Er zijn 3 dingen waarmee u bij de Interne overboekingen rekening moet houden
1. De interne overboekingen geven de transacties binnen het vermogen weer.
2. Als een ING spaarrekening hetzelfde IBAN-nummer heeft als de beheerrekening, zorgt dit er voor dat de interne overboekingen bij de [Inkomsten] en/of [Uitgaven] staan.

        U voert dan handmatig, bij tabblad [Interne overboekingen] alle interne transacties op en haalt deze transacties weg bij de [Inkomsten] en/of [Uitgaven] in de R&V.

        Transacties die bij [Inkomsten] en [Uitgaven] staan vermeld, maar feitelijk bij [Interne overboekingen] horen te staan, veroorzaken een verschil.
3. Het kan ook zijn dat de spaarrekening hetzelfde IBAN-nummer heeft als de leefgeldrekening. In dat geval gaat een rekening van het vermogen voor, dus zal al het leefgeld bij de [Interne overboekingen] gezet worden.

        Hier haalt u de interne overboekingen weg en voegt u het leefgeld toe bij de juiste rubriek in het tabblad [Uitgaven].


5. Rekeningen
Controleer begin- en eindsaldo's. Saldo’s van alle rekeningen moeten kloppen.
ING geeft bij inlezen GEEN saldo mee, zorg dat u hier voor inlezen een Ankersaldo heeft toegevoegd, mocht u dit niet gedaan hebben dan kunt u dit achteraf alsnog doen via [Herbereken] functie. 
(LET OP: met handmatige transacties wordt de foutgevoeligheid op het saldo groter, de Herbereken functie wordt ook fout gevoeliger hier door).
Geef bij herberekenen een kloppend saldo van een bankafschrift in, is het saldo van het Begin- of Einde van de dag, de datum van dit saldo ingeven, herberekenen voor en/of na deze datum.

Dit geldt met name voor ING rekeningen en Rabo-particulier rekeningen (CSV-import bestanden). Andere banken geven wel saldo en alle informatie met de CAMT.053 & MT-940 import bestanden mee.

5b. Transactie datum
Wanneer een Saldo op 1 januari niet kloppend is in OnView, dan komt dit door mutaties bij de bank. De bank verwerkt jaarwisselingsperiodes vaak een dag later, ditzelfde kan voorkomen bij andere feestdagen (Kerst bijv.) Een transactiedatum komt niet overeen met boekdatum, wanneer de bank een transactie in het voorgaande jaar verwerkt maar de boeking in dit jaar aan OnView meegeeft kan dit een verschil veroorzaken. Dit kunt u toelichten.

 

 

 

 

6. Rente

Omdat een spaarrekening wellicht niet ingelezen kan worden, betreft het verschil vaak de rente, rechtstreeks binnen gekomen op de spaarrekening. Deze kunt u in de R&V bij tabblad [Inkomen] toevoegen of u licht het verschil toe.

 

 

 

7. Opgeheven rekening
Verschillen kunnen hierdoor veroorzaakt worden. 
De laatste transacties zijn niet meer ingelezen. Vul deze aan. Zelfs een opgeheven vermogensrekening zonder saldo kan een verschil veroorzaken. U dient dan ook het saldo toe te voegen in OnView en deze vermogensrekening te koppelen.
Ook dient u hier de juiste benaming te kiezen, bijvoorbeeld: een opgeheven rekening was voorheen een leefgeldrekening, dan dient u hier Opgeheven Leefgeldrekening te kiezen, alleen voor Opgeheven kiezen kan voor een verschil zorgen. (natuurlijk is leefgeld geen vermogen, dus niet koppelen)

 

 

 
8. Rekening
Opgevoerd als schuld en ook als rekening toegevoegd zorgt voor een verschil.

 

 

 
9. Rubriek
Niet aan de juiste Rechtspraak rubriek gekoppeld geeft een verschil.

 

 

Heeft u alle bovenstaande punten gecontroleerd en krijgt u de R&V niet op orde, dan mag u een mail aan onze helpdesk sturen.

Vermeld hierin duidelijk de stappen vanuit bovenstaande checklist en andere stappen, die u reeds heeft gedaan ter controle. Ook het dossiernummer en de R&V periode vermelden.

Onze OnView helpdesk medewerkers zullen kijken of wij iets kunnen vinden waar u misschien overheen kijkt, meer mogen wij niet meer doen aan een R&V.

De OnView helpdesk medewerkers zijn geen bewindvoerders en hebben geen boekhoudkundige achtergrond, ook zijn ze niet op de hoogte van uw dossiers.

Het geven van boekhoudkundig advies (o.a. voor een R&V) is niet waar de OnView helpdesk medewerkers voor getraind zijn, wij kunnen hier ook niet de verantwoordelijkheid voor dragen.

OnView helpdesk medewerkers zijn vooral getraind in het begeleiden van al uw gebruikersvragen rondom de OnView software applicaties.


                          Telefonisch neemt de helpdesk uw R&V niet in behandeling.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

De cliëntgegevens 

Het eerste tabblad wordt gevuld met de cliënt gegevens.

 


BM/CB nummer:  Wordt opgehaald uit het dossier bij de rechtbank gegevens.

Naam Rechthebbende/curandus Wordt opgehaald uit de cliënttabbladen.

Geboortedatum: Wordt opgehaald uit de cliënttabbladen.

Adres: Wordt opgehaald uit de cliënttabbladen.

Postcode, woonplaats: Wordt opgehaald uit de cliënttabbladen.

Bewindvoerder: Wordt opgehaald uit de instellingen bij de gebruikers gegevens of de bedrijfsgegevens afhankelijk van welke rechtsvorm u gebruikt voor de bewindvoering.

 

 

De optelling

 

 

Links onder in uw beeldscherm:

  Direct dossier raadplegen, via een extra tabblad in uw browser.

 

De mogelijkheid om rechtstreeks naar desbetreffende handleiding per R&V tabblad te gaan.