OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:

Tabblad 1: R&V incl. Checklist

 

Waarom is er wel of geen verschil?


 

 


Verschil in uitkomst = NUL: wanneer er alleen een leefgeldrekening en volledig ingelezen en gekoppelde beheerrekening zijn.

 

 
Verschil in uitkomst = NUL: wanneer naast de beheerrekening ook de spaarrekening wordt gekoppeld. Het bedrag van de inkomsten en uitgaven bevat dan ook de transacties van de spaarrekening (dit is niet verplicht door de rechtbank). 
Let op: Een ING spaarrekening kunt u niet koppelen. Saldo moet handmatig toegevoegd worden. 

 

 
Verschil in uitkomst = een klein of groot bedrag. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Doorloop deze checklist, zodat u nog aanvullingen toe kunt voegen in de R&V of dat het volstaat met een toelichting.  

 

 

Partner dossier: Doordat de R&V voor de cliënt is en niet voor de partner wordt het partnergedeelte van de inkomsten en uitgaven niet meegenomen in de optelling. Heeft u in een dossier voor elke partner een afzonderlijke R&V gemaakt en de Rechtbank geeft de voorkeur aan een R&V voor beide (dit omdat een enkel dossier met een verschil door partner blijft zitten) aan te passen. U dient dan wel voor beide R&V's de optie 'beide' te kiezen en elk exemplaar in te sturen. Dit kunt u wijzigen zie desbetreffende handleiding stap 2.

Controle tabblad: Missen er transacties bij verschil der verschillen in deze specifieke periode van de R&V? Dit ziet u in tabblad 12: controle bij het vergrootglas. U kunt de ontbrekende transacties inlezen door een nieuwe bankimport uit te voeren over die periode. Dit verschil moet als eerste gecontroleerd worden.

 

Interne overboekingen: Deze geven de transacties binnen de eigen rekeningen weer. Als een rekening niet is gekoppeld én transacties heeft die niet van een interne rekening afkomstig zijn. Er zijn dan transacties die ervoor zorgen dat het saldo toeneemt. Deze worden dan niet meegenomen via de interne overboekingen. In dit geval kiest u ervoor deze rekening toch te koppelen of het verschil te verklaren via de toelichting. 

Let op: Een ING spaarrekening kunt u niet koppelen omdat de ING dubbele rekeningnummers hanteert voor de beheer- of leefgeldrekening. Dit zorgt ervoor dat deze niet door OnView automatisch in de interne overboekingen gezet worden. U geeft dan handmatig bij tabblad 4 interne overboekingen alle interne overboekingen aan. Deze verwijdert u vervolgens uit tabblad inkomsten en uitgaven. Dit zorgt ervoor dat de interne overboekingen inzichtelijk worden en het verschil in saldo op de spaarrekening wordt verantwoord.

Interne overboekingen: Dit zijn transacties van en naar de eigen rekeningen, met uitzondering van de leefgeldrekening en PGB-rekeningen. Deze worden apart genoemd en niet meer meegenomen in de inkomsten en uitgaven. Voor ING spaarrekeningen dient u hier handmatig de interne overboekingen op te voeren. Daarna kunt u deze verwijderen uit de tabbladen inkomsten en uitgaven. 

 

 
Interne overboekingen: Transacties die bij inkomsten en uitgaven staan vermeld, maar feitelijk bij interne overboekingen horen te staan veroorzaken een verschil. 

 

 
Rente: Het verschil betreft vaak een klein bedrag. Kijk de rente-transacties na bij menu 'Rekeningen - Spaarrekening - Betreffende periode'. En licht dit indien nodig toe. 
Bankkosten: Het verschil betreft ook kleine bedragen. Deze zijn terug te vinden bij menu 'Rekeningen - Spaarrekening - Betreffende periode'. Let wel: het betreft dan de transacties waar geen tegenrekening is ingegeven. En licht dit toe. 

 

 
Opgeheven rekening: Verschillen kunnen hierdoor veroorzaakt worden. De laatste transacties zijn niet meer ingelezen. Vul deze aan. Zelfs een opgeheven rekening zonder saldo kan een verschil veroorzaken. 

 

 
Rekeningen: Controleer begin- en eindsaldo's. Saldo’s van alle rekeningen moeten kloppen, ook niet gekoppelde rekeningen kunnen verschillen veroorzaken. 
Transactie datum: Komt niet overeen met boekdatum, de transacties worden dan dubbel geteld. Verwijder een transactie om verschillen te voorkomen. 

 

 
Opgeheven leefgeldrekening: Status ‘opgeheven’ meegegeven i.p.v. ‘opgeheven leefgeldrekening’ geeft een verschil. 

 

 
Rekening: Opgevoerd als schuld en ook als rekening toegevoegd zorgt voor een verschil. 

 

 
Rubriek: Niet aan de juiste Rechtspraak rubriek gekoppeld geeft een verschil. 

 

Heeft u alle bovenstaande punten gecontroleerd en krijgt u de R&V niet op orde, mail dan naar de helpdesk. Vermeld duidelijk het dossiernummer en de R&V periode.
Telefonisch kan de helpdesk uw R&V niet in behandeling nemen. De OnView medewerkers zijn geen bewindvoerders en zijn vooral getraind in het begeleiden van al uw gebruikersvragen rondom de OnView software applicaties. Onze medewerkers zijn niet op de hoogte van uw dossiers en moeten in de achtergrond duiken voordat zij u een gedegen advies kunnen geven.

De cliëntgegevens 

Het eerste tabblad wordt gevuld met de cliënt gegevens.

 


BM/CB nummer:  Wordt opgehaald uit het dossier bij de rechtbank gegevens.

Naam Rechthebbende/curandus Wordt opgehaald uit de cliënttabbladen.

Geboortedatum: Wordt opgehaald uit de cliënttabbladen.

Adres: Wordt opgehaald uit de cliënttabbladen.

Postcode, woonplaats: Wordt opgehaald uit de cliënttabbladen.

Bewindvoerder: Wordt opgehaald uit de instellingen bij de gebruikers gegevens of de bedrijfsgegevens afhankelijk van welke rechtsvorm u gebruikt voor de bewindvoering.

 

 

De optelling

 

 

Links onder in uw beeldscherm:

  Direct dossier raadplegen, via een extra tabblad in uw browser.

 

De mogelijkheid om rechtstreeks naar desbetreffende handleiding per R&V tabblad te gaan.