OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Tabblad 1: R&V incl. Checklist

 

Waarom is er wel of geen verschil?


 

Sinds januari 2018 maakt u een R&V over het gehele vermogen van uw cliënt. U legt verantwoording af over de beheer-, betaal-, spaar- en opgeheven rekeningen.  

 

 

 
Verschil in uitkomst = een klein of groot bedrag. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Doorloop deze checklist, zodat u nog aanvullingen toe kunt voegen in de R&V of dat het volstaat met een toelichting.  
Rekeningen koppelen: Alle rekeningen die betrekking hebben op het vermogen dienen gekoppeld te worden. Let op: Een ING spaarrekening kunt u niet koppelen omdat de ING hetzelfde ibannummer hanteert voor de spaarrekening als voor de beheer- of leefgeldrekening 

 

 

Partner dossier: Doordat de R&V voor de cliënt is klaargezet en niet voor de partner wordt het partnergedeelte van de inkomsten en uitgaven niet meegenomen in de optelling. Dit geeft een verschil van de partner in de R&V. Heeft u in een dossier voor elke partner een afzonderlijke R&V gemaakt en de Rechtbank geeft de voorkeur aan een R&V voor beiden (dit omdat een enkel dossier met een verschil door partner blijft zitten) aan te passen. U dient dan wel voor beiden R&V's de optie 'beiden' te kiezen en elk exemplaar in te sturen. Dit kunt u wijzigen zie desbetreffende  handleiding stap 2.

Controle tabblad: Missen er transacties bij verschil der verschillen in deze specifieke periode van de R&V? Dit ziet u in tabblad 12: controle wanneer u op het vergrootglas klikt. U kunt de ontbrekende transacties inlezen door een nieuwe bankimport uit te voeren over die periode. Dit verschil moet als eerste gecontroleerd worden.

 

Interne overboekingen: Deze geven de transacties binnen de eigen rekeningen weer. Als een rekening niet is gekoppeld én transacties heeft die niet van een interne rekening afkomstig zijn. Er zijn dan transacties die ervoor zorgen dat het saldo toeneemt. Deze worden dan niet meegenomen via de interne overboekingen. In dit geval kiest u ervoor deze rekening toch te koppelen of het verschil te verklaren via de toelichting. 

Let op: Een ING spaarrekening kunt u niet koppelen omdat de ING dubbele rekeningnummers hanteert voor de beheer- of leefgeldrekening. Dit zorgt ervoor dat deze niet door OnView automatisch in de interne overboekingen gezet worden. U geeft dan handmatig bij tabblad 4 interne overboekingen alle interne overboekingen aan. Deze verwijdert u vervolgens uit tabblad inkomsten en uitgaven. Dit zorgt ervoor dat de interne overboekingen inzichtelijk worden en het verschil in saldo op de spaarrekening wordt verantwoord.

Rekeningen: Controleer begin- en eindsaldo's. Saldo’s van alle rekeningen moeten kloppen. 

 

 

 

Er zijn 3 dingen waarmee u bij de interne overboekingen rekening moet houden:
1. De interne overboekingen geven de transacties binnen het vermogen weer. 

2. Als een ING spaarrekening hetzelfde ibannummer heeft als de beheerrekening zorgt dit er voor dat de interne overboekingen bij de inkomsten en uitgave staan. U voert dan handmatig bij tabblad 4 interne overboekingen alle interne transacties op en haalt deze transacties weg bij de inkomsten of uitgaven. Transacties die bij inkomsten en uitgaven staan vermeld, maar feitelijk bij interne overboekingen horen te staan veroorzaken een verschil. 

3. Het kan ook zijn dat de spaarrekening hetzelfde ibannummer heeft als de leefgeldrekening. In dat geval gaat een rekening van het vermogen voor dus zal al het leefgeld bij de interne overboekingen gezet worden. Hier haalt u de interne overboekingen weg en voegt u het leefgeld toe bij de rubriek in tabblad 3 uitgaven.

 

 
Rente: Wanneer een ING spaarrekening niet ingelezen wordt betreft het verschil vaak de rente rechtstreeks binnen gekomen op de spaarrekening. Deze kunt u in de R&V bij tabblad 2 inkomen toevoegen of u licht het verschil toe. 

 

 
Opgeheven rekening: Verschillen kunnen hierdoor veroorzaakt worden. De laatste transacties zijn niet meer ingelezen. Vul deze aan. Zelfs een opgeheven rekening zonder saldo kan een verschil veroorzaken. U dient dan ook het saldo toe te voegen in OnView en deze rekening te koppelen

 

 
Rekening: 
Opgevoerd als schuld en ook als rekening toegevoegd zorgt voor een verschil. 
Transactie datum: Komt niet overeen met boekdatum, wanneer de bank een transactie in het voorgaande jaar verwerkt maar de boeking in dit jaar aan OnView meegeeft kan dit een verschil veroorzaken.

 

 
Rubriek: Niet aan de juiste Rechtspraak rubriek gekoppeld geeft een verschil. 

 

Heeft u alle bovenstaande punten gecontroleerd en krijgt u de R&V niet op orde, mail dan naar de helpdesk. Vermeld duidelijk het dossiernummer en de R&V periode.
Telefonisch kan de helpdesk uw R&V niet in behandeling nemen. De OnView medewerkers zijn geen bewindvoerders en zijn vooral getraind in het begeleiden van al uw gebruikersvragen rondom de OnView software applicaties. Onze medewerkers zijn niet op de hoogte van uw dossiers en moeten in de achtergrond duiken voordat zij u een gedegen advies kunnen geven.

 

De cliëntgegevens 

Het eerste tabblad wordt gevuld met de cliënt gegevens.

 


BM/CB nummer:  Wordt opgehaald uit het dossier bij de rechtbank gegevens.

Naam Rechthebbende/curandus Wordt opgehaald uit de cliënttabbladen.

Geboortedatum: Wordt opgehaald uit de cliënttabbladen.

Adres: Wordt opgehaald uit de cliënttabbladen.

Postcode, woonplaats: Wordt opgehaald uit de cliënttabbladen.

Bewindvoerder: Wordt opgehaald uit de instellingen bij de gebruikers gegevens of de bedrijfsgegevens afhankelijk van welke rechtsvorm u gebruikt voor de bewindvoering.

 

 

De optelling

 

 

Links onder in uw beeldscherm:

  Direct dossier raadplegen, via een extra tabblad in uw browser.

 

De mogelijkheid om rechtstreeks naar desbetreffende handleiding per R&V tabblad te gaan.