OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Schulden

Het registreren van schulden en aflossingen in OnView wordt gedaan in het menu-item ‘schulden’ onder het Dossier dashboard van de cliënt .

Het is mogelijk voor een budgetbeheerder, bewindvoerder of schuldhulpverlener dit in te richten volgens eigen wensen. De data die zichtbaar wordt door het invullen en bijhouden van schulden is ook zichtbaar in de cliënt  login als rapport ‘schulden’.

 

Tabblad Openstaande Schulden

 

Wanneer er in het dossiermenu geklikt wordt op het menu-item 'schulden' opent zich rechts een scherm waar alle schulden in een overzicht staan. 

  

 

 


  Druk op het groene plus knopje om een nieuwe schuld aan te maken. 
    Druk op het zwarte kruisje om een schuld te verwijderen. 

  Alle gegevens van de openstaande schulden staan hier vermeld.
  Alle gegevens van de afgeloste schulden staan hier vermeld.

  Alle gegevens van de schulden die bijvoorbeeld onder Schuld Hulp Verlening vallen of zijn overgedragen staan hier vermeld.
  Hierin staan de schulden vermeld van een ex-partner. Deze schulden komen voort uit een partner dossier, dat later is gesplitst. 

  Hier opent het bij behorende schulden rapport. 

  Hier opent het bij behorende rapport budgetplan.  
   

De bolletjes geven de status van berichtgeving naar schuldeiser aan.

Rood: Nog contact leggen - Blauw: Brief verzonden - Groen: Reactie ontvangen - Oranje: Herinnering gestuurd


  Wilt u gebruik maken van een eigen nummering, zet dit dan aan via instellingen bij de basisgegevens 

  Vink desbetreffende schulden aan en met 1 druk op de knop kunnen de schulden naar tabblad overgedragen verplaatst worden.

  Vink de schuld aan, die d.m.v. een afspraak met de schuldeiser ineens afgelost mag worden. Via deze knop dien je nog wel de reden van aflossing aan te geven, via een extra pop-up scherm. Zo kunt 1 of meerdere schulden tegelijkertijd aflossen.

  De uitdelingslijst is aan te zetten via instellingen bij basisgegevens. 
   

De vorderingenlijst is aan te zetten via instellingen bij basisgegevens. 

 

Extra mogelijkheden voor uw schulden overzicht:Schulden overzicht afdrukken 
   Schulden overzicht dupliceren

Schulden overzicht exporteren naar Excel

Schulden overzicht exporteren als PDF-bestand

 

 

 

 Schuldstatus

Het is mogelijk om schulden te voorzien van een schuldstatus. Denk hierbij aan "Voorstel gedaan", "Afgelost", "Erkend" en "Voorstel akkoord". 
Deze status kunt u toewijzen aan een schuld door de schuld te openen en bij "schuldstatus" een bepaalde status te selecteren. Deze gekozen status is vervolgens ook zichtbaar in het schuldenoverzicht. 

Wanneer u een status heeft geselecteerd, krijgt u de vraag per welke datum deze status geregistreerd mag worden. Op deze manier wordt er een status geschiedenis bijgehouden, welke te raadplegen is in de schuld via het volgende icoon: 


Wanneer u voor de statussen "Brief verstuurd", "Herinnering gestuurd" en "Bericht ontvangen" heeft gekozen, worden ook automatisch de kleurenbolletjes aangepast en de datum ingevuld. 

Bij de instellingen kunt u de schuldstatussen toevoegen of wijzigen. Voor meer informatie zie handleiding: Status en type

 

U heeft ook de mogelijkheid om de schuldstatus van alle schulden in één keer te wijzigen. Dit doet u door één vinkje te plaatsen in de bovenste eerste kolom, alle schulden worden dan in een keer geselecteerd, vervolgens lichtten de acties geselecteerde schuld(en) op.

 

 

Gele driehoekjes

Ga met uw cursor over het gele driehoekje van desbetreffende schuld.Dan ziet u wat de vroegste mutatiedatum van de schuld is. Deze ligt dan voor de startdatum van de schuld of startdatum dossier. Het is raadzaam om de startdatum van de schuld aan te passen naar de 1e mutatiedatum, zodat alle gegevens meegenomen worden.

 
Tabblad Afgeloste Schulden

 
 

Door op de naam van de schuldeiser te klikken opent het  schulden scherm waarin u alle gegevens terugvindt van betalingen en mutaties. (zie uitleg bij nieuwe schuld opvoeren)

Tabblad Overgedragen

In het derde tabblad vindt u alle schulden welke overgedragen zijn naar bijvoorbeeld een SHV traject. (zie ook uitleg SHV) 

  

 

Als schulden naar het tabblad Overgedragen verhuizen kunt u ook nog zelf aflossen met een betaaladvies via OnView.  De reeds uitgevoerde betalingen blijven zichtbaar in de tabbladen van de schuld.

Alleen als de status van het dossier SHV/WSNP wordt het betalingsadvies wat daaraan gekoppeld was grijs en kunt u deze gegevens niet meer muteren.

Tabblad Archief

Wanneer u een dossier gesplitst heeft kan het zijn dat een aantal schulden mee zijn gegaan naar het gesplitste dossier. Omdat deze schulden nog wel historie kunnen hebben bij deze client staan ze in tabblad archief.

Een nieuwe schuld opvoeren 

Het detailscherm wordt geopend als er een nieuwe schuld aangemaakt wordt of een bestaande schuld wordt gewijzigd. Dit doet u aan de hand van

het groene + boven het overzicht. Hierin ziet u 4 tabbladen.

 

Tabblad 1 Schuld

U voert in de linkerkolom de gegevens in. 

 

 • Schuldenaar
  Bij schuldenaar vult u in van wie de schuld is (cliënt of partner of beide) 
 • Schuldeiser en/of deurwaarder
  Voor deze invulvelden staat een bruin boekje, als u op dit boekje klikt opent een pop-up scherm waarin u het adres van de schuldeiser en/of deurwaarder kunt koppelen. Hier kunt u kiezen uit een reeds ingevoerd adres uit het adressen bestand of bij een nieuw adres via het groene + een nieuw adres aanmaken. (zie ook handleiding Nieuw adres)
 • Referentie
  is belangrijk omdat deze wordt gebruikt in de correspondentie over deze schuld en zichtbaar is als u een rapport aanmaakt.
 • Vordering Hier voert u het bedrag van de schuld in. Als deze uit meerdere componenten bestaat kunt u ná het opslaan op de button klikken om de overige componenten toe te voegen en zo de totale vordering te specificeren.
 • Automatische afloscapaciteit berekenen
  Vinkt u dit aan, dan gaat OnView standaard het af te lossen bedrag per maand uitrekenen op basis van een termijn van 36 maanden. Door zelf de termijn of het bedrag te wijzigen wordt de berekening aangepast.
 • Startdatum

  Heeft voorrang op de startdatum van het dossier. Als er aflossingen gekoppeld moeten worden aan deze schuld die vóór de startdatum van het dossier liggen, moet de startdatum schuld wel gevuld zijn.

 • Bericht ontvangen

  Als u hier een datum invult, dan zal dit op het overzichtsscherm van de schulden zichtbaar worden als een groen bolletje.

 • Schuldstatus
  U heeft hier de keuze om de schuld een bepaalde status te geven, welke in het schuldenoverzicht ook zichtbaar zal zijn. Denk hierbij aan: Voorstel akkoord, Erkend, vervallen en voorstel verstuurd.

De overige invulvelden in de linkerkolom zijn niet verplicht en naar eigen inzicht te gebruiken. 

 

 

Kassa-icoon

De vordering kan uitgebreid worden met schuldcomponenten zoals b.v. rente (alle bedragen, waardoor de schuld verder oploopt), die u ingeeft bij dit icoon, als een nieuwe mutatie toe te voegen.

 

In de rechterkolom treft u twee vakjes om aan te vinken. 

 

 

Dit vinkt u aan als u gebruik wilt maken van het betaaladvies van OnView.

Vervolgens vult u de invulvelden met het rekeningnummer van de schuldenaar en gegevens van de begunstigde. Na het invullen van de gegevens van de begunstigde kunt u middels de checkbox kiezen of u de gegevens van de begunstigde wilt opslaan voor dit dossier of voor alle dossiers.

Als u de bank van de begunstigde heeft ingevuld/gekozen komt er automatisch een IBAN bij te staan.

Als laatste vult u bij betaling het bedrag wat betaald dan wel afgelost moet worden met de termijn en vanaf welke datum de eerste betaling gedaan moet worden. Let op dat deze datum wel in de toekomst ligt.

 
 

Vinkt u automatische incasso aan wanneer de aflossing van een schuld buiten OnView om gebeurt of middels een automatische incasso geschiedt.

De invulvelden in de rechterkolom worden daarna grijs en zijn niet meer in te vullen. Ook het tweede en derde tabblad wordt dan niet gevuld. De betaling van de aflossing dient u dan buiten OnView om te regelen.

 

 

 

Tabblad 2 Notities

Hierin kunt u notities toevoegen en wijzigen die met deze schuld te maken hebben.

 

 

Tabblad 3 Betalingen die aan een betaaladvies gekoppeld zijn

De betaling(en) welke nu uit het betaaladvies voortkomen vindt u op het tweede tabblad van de schuld tot maximaal 3 maanden vooruit.

 

 

In de blauwe kolommen staan de gegevens uit het betaaladvies met de originele datum en eventueel een aangepaste uitvoerdatum als aanbieden van de betaling op de originele datum niet mogelijk was omdat het saldo ontoereikend was.

In de kolom Status kunnen de volgende meldingen komen:

 • In behandeling deze betaling is aangeboden bij de bank maar nog niet middels Importeren verwerkt in OnView.
 • Overgeslagen deze betaling heeft u bij betaaladviezen overgeslagen door het vinkje onder het rode kruisje aan te vinken.
 • Gereed deze betaling is aangeboden bij de bank en verwerkt.

 In de roze kolommen staan de gegevens van de uitgevoerde betaling met een nummer wat verwijst naar het nummer van het PAIN-bestand waarin de betaling heeft gestaan.  

 

Tabblad 4 Mutaties

Hier ziet u de mutaties welke buiten de betaaladviezen om op deze schuld zijn uitgevoerd, waardoor het nog af te lossen bedrag kan wijzigen of is gewijzigd.

 • Het bedrag wat u in het eerste tabblad als schuldcomponent heeft toegevoegd aan de vordering, ziet u in het overzicht terug bij
 • Ook kunt u handmatig een nieuwe mutatie toevoegen middels het groene +. Er opent zich dan een nieuw detailscherm waarin u het bedrag met datum en een opmerking kunt ingeven. Dit ziet u in het overzicht als een bedrag in het blauw zonder button ervoor. Omdat deze alleen gewijzigd kan worden in dit scherm.
 • Dit kunnen transacties zijn die u geïmporteerd heeft en als aflossing aan deze schuld gekoppeld hebt. Dit ziet u aan het koppelteken wat voor de datum staat. Voor verdere informatie verwijs ik u naar transacties koppelen onder Bank 2

 

 

Aan de rechterzijde ziet u een overzicht van de (oorspronkelijke) vordering, wat er per saldo is afgelost en nog afgelost moet worden.

In de grafiek ziet het verloop van de aflossing met mutaties en aflossingen die er gedaan zijn.

 

Tabblad 5 Brieven

Hier ziet u de brieven die gekoppeld zijn aan deze schuld. U kunt vanuit hier de verstuurde brieven inzien en eventueel afdrukken of opslaan als PDF.

 

 

 

Tabblad 6 Documenten

Hier kunt u uw documenten raadplegen. U kunt deze documenten hier inzien, wijzigen en eventueel afdrukken of opslaan als PDF.

 

 

Ook heeft u vanuit hier de mogelijkheid om documenten te mailen, dit doet u via de knop mailen. U heeft hier ook de mogelijkheid om adressen te selecteren.

 

 

 

 

Gerelateerde handleidingen: Betaaladviezen

Dossierdashboard 'Liquiditeitscontrole'

SHV