OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Reserveringen

Wanneer u op de beheerrekening een gedeelte van het saldo wilt reserveren, kunt u hiervoor een reservering aanmaken. Dit kan periodiek of eenmalig.

Het komt erop neer dat u OnView opdracht geeft om een gedeelte van het saldo op de beheerrekening apart te houden.

 

 

Let op! Wanneer u reserveert naar een spaarrekening, maakt u geen gebruik van deze manier van reserveren. U maakt dan een uitgave aan met een periodiek naar de spaarrekening. U dient wel 'uitgaven' via OnView te betalen. Het is juist bij het genereren van de betalingen dat OnView rekening houdt met het gereserveerde gedeelte van het saldo op de beheerrekening. U ziet dit onder andere terug bij 'rekeningen'  in de kolom 'gereserveerd'.

 

Hieronder volgt uitleg wat betreft de reserveringen binnen OnView. U kunt hier lezen hoe u een reservering kunt aanmaken en hoe u hier weer uit kunt betalen.

 

Nieuwe reservering

Om een nieuwe reservering aan te maken gaat u als eerste naar het betreffende dossier van de cliënt waarvoor u een reservering wilt aanmaken.

 

We klikken op  'Nieuwe reservering toevoegen'

 

 

Dan volgt er een pop-up waarin u een aantal gegevens moet gaan invullen. 

  • Naam van reservering
  • Rekening
  • Bedrag (per periode)
  • Periode
  • Maximaal bedrag (niet verplicht)
  • Tot nu toe gereserveerd (niet verplicht)
  • Omschrijving (niet verplicht)
  • Begint op / eindigt op (niet verplicht)

Vervolgens klikt u op 'OK'​​ en is de reservering aangemaakt. Deze zal nu verschijnen in de lijst voor reserveringen.

 

Let op: Het bedrag wat u invult bij 'Tot nu toe gereserveerd' moet ook daadwerkelijk op de geselecteerde rekening aanwezig zijn. 

 

Reservering in betaaladviezen

 

Wanneer u een reservering heeft aangemaakt, zal deze ook verschijnen in betaaladviezen. OnView moet namelijk de opdracht krijgen dit bedrag ook daadwerkelijk te reserveren. Dit gebeurt bij Bank betaaladviezen, genereer dan het overzicht van vandaag of een komende periode.

De reserveringsregels hebben dan een gele kleur in betaaladvies en zijn makkelijk te herkennen.

 


 

Hier kunt u ervoor kiezen om de reservering deze maand wel of niet uit te voeren. Echter geeft OnView hier ook een advies in mee. Als het saldo namelijk niet toereikend is op die bankrekening, kan dat bedrag niet gereserveerd worden.

In betaaladvies kan achteraan in de regel op het saldo geklikt worden waardoor het gereserveerde bedrag zichtbaar wordt. Ook kan op het icoontje prognose geklikt worden dat ook inzicht geeft in het gereserveerde bedrag.

 

Let op: Wanneer een uitgave groter is dan het gereserveerde bedrag, maar er toch voldoende saldo aanwezig is op de betreffende rekening zal bij betaaladviezen de betaling toch doorgaan en uitgevoerd worden.

 

Betalen vanuit een reservering

 

Nu we de reservering ingesteld hebben en er wordt periodiek gereserveerd is het ook mogelijk een uitgave te betalen vanuit dat gereserveerde bedrag.

We geven dit aan in de 'Uitgaven'  in het dossier. Links onderaan hebben we een keuze lijst van de gemaakte reserveringen.

Door hier de juiste reservering te kiezen kunnen 'Uitgaven'  toch  betaald worden vanuit de reservering ondanks dat het saldo op de beheerrekening daarvoor niet toereikend is.

 

Gerelateerde handleidingen:  Uitgaven

Betaaladviezen

Dossierdashboard 'Liquiditeitscontrole'