OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:

Rekening en Verantwoording

Aanmaken nieuwe periode Rekening en Verantwoording

U kunt een Rekening en Verantwoording maken vanuit het dossier menu. Wanneer u daar via het groene driehoekje achter 'Cliënt' het uitklapmenu opent, dan ziet u daar een menu-item dat 'VERSLAGEN' heet. U opent het scherm naar de rekening en verantwoording via dit icoontje. Voor het uiteindelijke rapport maken we gebruik van de rapportage die aangeboden staat op rechtspraak.nl. in een later stadium kunt u vanuit hier rechtstreeks verzenden naar de rechtbank volgens Rechtspraak.

 

 

 

Stap 1.

- Betreft het een Rechtspraak-dossier, dan zet de Rechtbank een R&V klaar (herkenbaar aan het Rechtbank-icoon) en kunt u vervolgens door naar stap 2.

 

- Betreft het een standaard dossier, dat u via de post naar de Rechtbank verstuurd, dan doet u het volgende:

De eerste keer dat 'Verslagen' geopend wordt, zullen er geen Rekening en Verantwoordingen staan. Maak een nieuwe rekening en verantwoording aan door op het groene plusknopje te drukken. 

Stap 2.

- Betreft het een Rechtspraak-dossier dan zet de Rechtbank bij een partnerdossier 2 R&V's klaar. Zowel één op naam van de cliënt als één op naam van de partner. U dient deze alle twee dan op 'beide' te plaatsen en 2 identieke R&V's in te sturen. Verder kunt u deze handleiding als leidraad nemen.

 

- Betreft het een standaard dossier, dat u via de post naar de Rechtbank verstuurd, dan doet u het volgende:
Bij een partnerdossier wordt hier de keuze gemaakt voor wie de R&V is (of beide). De inleverdatum van de rechtbank wordt ingevoerd. Hier wordt een automatische actie op gegenereerd wanneer de termijn voor de inlevering bereikt is. (u kunt dit zelf bepalen via instellingen --> auto-acties ) De startdatum en einddatum geven de periode aan waarover het rapport moet gaan. Overige data is niet verplicht maar kan wel worden ingevoerd.  Alle data wordt ook weergegeven op het rapport R&V periodes bij rapporten.

 

Let op: Heeft u in een dossier voor elke partner een afzonderlijke R&V gemaakt en de Rechtbank geeft de voorkeur aan een R&V voor beide (dit omdat een enkel dossier met een verschil door partner blijft zitten), dan is dit ook de plaats om dit aan te passen. U dient dan wel beide R&V's de optie 'beide' te kiezen en elk exemplaar in te sturen. Zoals de Rechtspraak het omschrijft: Bij een economische eenheid (cluster) wordt voor beide partners een R&V opgemaakt en ingediend. De schulden/bezittingen en inkomsten/uitgaven die gemeenschappelijk zijn, moeten in beide verslagen worden opgenomen. Mocht voor beide partners één gezamenlijke R&V worden opgemaakt dan stuurt u diezelfde R&V in de dossiers van beide partners in.

 

 

  •  Datum rechtbank: Dit is de datum waarop de R&V bij de rechtbank ingeleverd moet zijn. De automatische actie op het dashboard wordt door deze datum geactiveerd en komt standaard 60 dagen voor deze datum tevoorschijn.
  •  Periode: De periode staat voor de begin- en einddatum  van de periode die u aan de rechtbank moet verantwoorden.
  •  R&V naar de klant gestuurd op: Deze datum is optioneel. U geeft hier aan wanneer u het formulier ter ondertekening naar uw cliënt heeft gestuurd.
  •  R&V retour van klant: Deze datum is optioneel. U geeft hier aan wanneer u het formulier ondertekend terug heeft ontvangen van uw cliënt.
  •  Inlever datum: Dit is de datum dat de R&V ondertekend naar de rechtbank is verzonden.
  •  Datum goedkeuring: Dit is de datum dat de rechtbank de R&V heeft goedgekeurd.
  •  Bijbehorende periode rapportage: Op basis van de ingevulde data kan er ook een rapportage uitgedraaid worden. Deze rapportage geeft aan voor welke cliënten u op welk moment de R&V moet indienen. U vindt dit rapport bij 'Rapporten' onder de titel 'R&V periodes'.

Stap 3.

Doordat er nu een nieuwe periode is aangemaakt kan ook het bijbehorende formulier gevuld gaan worden. Dit kunt u doen door op het gele formulier icoon te klikken aan het einde van de periode regel of op de blauwe letters van 'Aanmaken'.

 

 

Wanneer u heeft geklikt op 'Aanmaken' opent er een pop-up met 7 tabbladen. Bovenaan zal de periode ingevuld zijn die u heeft opgegeven:

 

Tabblad 1 R&V inclusief uitleg 'Hoe' het verschil wel of niet verklaard kan worden en of u dan nog stappen moet ondernemen.

Tabblad 2 Inkomsten

Tabblad 3 Uitgaven

Tabblad 4 Interne overboekingen

Tabblad 5 PGB

Tabblad 6 Bezittingen

Tabblad 7 Schulden

Tabblad 8 SHV

Tabblad 9 Onv. nalatenschap

Tabblad 10 Toelichting

Tabblad 11 Ondertekening

Tabblad 12 Controle

Opslaan en uitprinten

De rekening en verantwoording kan worden opgeslagen als concept zodat er op een later tijdstip weer naar teruggegrepen kan worden of er wordt als definitief opgeslagen zodat er een PDF print gemaakt kan worden.

 

Opslaan als concept

Dit wordt gebruikt als er nog wijzigingen in het dossier doorgevoerd moeten worden. Alle handmatige wijzigingen in het formulier worden ondertussen bewaard. Wanneer de wijzigingen in het dossier zijn aangebracht hoeft niet het hele R&V formulier opnieuw gegenereerd te worden, maar volstaat het opnieuw ophalen van het gewenste onderdeel.

 

Opslaan
Wanneer u klaar bent met de R&V verschijnt rechtsonder een knop:

Klik hierop. U heeft nu de mogelijkheid om de R&V ‘PDF-Definitief’ te openen. U klikt rechtsboven op:

 

Het is wel mogelijk om na het stadium ‘opslaan als definitief’ weer terug te gaan naar de concept vorm. Klik hiervoor op ‘Opslaan als concept’. Je geeft hiermee aan dat je de R&V nog niet als definitief verzonden beschouwd.

 

Na het definitief openen van de R&V verschijnt er een PDF weergave van het formulier zoals bekend op rechtspraak.nl. Deze kunt u zelf uitprinten, zo mogelijk laten ondertekenen en opsturen naar de betreffende rechtbank.

Betreft het een Toezicht-dossier sla de R&V ook 'definitief' op en ga naar stap 4.

 

Wanneer u Toezicht dossiers bezit, dan gaat u digitaal communiceren met de Rechtbank: 

Stap 4: Geld alleen voor Rechtspraak - dossiers

Als de R&V definitief is opgeslagen, dan komt de mogelijkheid tot 'Verzenden' naast status 'Definitief'.

 

De invulvelden hebben een vaste tekst grootte vanuit de Rechtbank bepaald. Tip: Komt u ruimte te kort stuur dan een bijlage mee, met complete tekst en uitleg.

 

Maar wat als een dossier als Rechtspraak-dossier wordt aangewezen  - maar de papieren versie voor de R&V staat al klaar? 

Is de papieren versie aangemaakt, dan heeft u de mogelijkheid om de R&V te converteren naar een digitale versie.

In uw scherm ziet u de PDF klaar staan van de versie, die u al bewerkt heeft. Ondertussen heeft de Rechtbank het verzoek ingediend de R&V digitaal aan te gaan leveren:

 

Klik op Converteren naar Rechtspraak:


 

Bent u akkoord, dan dient u dit te bevestigen:

 


 

U kunt de R&V digitaal gaan verzenden.

 


 

 

Gerelateerde handleidingen hiervoor zijn: Communicatie met Rechtspraak

Uitklapmenu: Rechtbank

Uploaden PKIO