OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Rechtspraak

Rechtspraak dashboard

Alle communicatie met de rechtbank start op het dashboard van de rechtspraak. Wanneer u eenmaal uw PKIO certificaat heeft toegevoegd in OnView verschijnt in de bovenbalk een extra knop Rechtspraak. Hier vindt u alle zaken (dossiers) die de rechtbank voor u heeft ingevoerd. Alle berichten die ze sturen met verzoek voor extra informatie en alle acties. Verder ziet u hier de statussen van de verzonden verzoeken.

 

 

Zodra er een cijfer aan het menu-icoon Rechtspraak verschijnt, dan kunt u actie gaan ondernemen.

Dit getal wordt opgebouwd uit een aantal zaken uit de widgets:

 • Ongekoppelde zaken
 • Ongelezen berichten
 • Acties die met een rode balk worden weergegeven. 

 

 

Koppelen zaken 

Wanneer uw rechtbank start met het toekennen van zaken, vindt u deze eerst in de widget met ongekoppelde zaken. U koppelt de rechtbankzaak aan een van uw dossiers door op de dossiermap te klikken die voor de naam staat. U krijgt dan verdeeld scherm te zien: in het bovenscherm ziet u de gegevens die de rechtbank opstuurt. In het onderscherm is uw eigen dossierlijst zichtbaar. OnView zet het dossier dat het meest waarschijnlijk gekoppeld dient te worden met deze zaak bovenaan de lijst. 

 

 

 

 

 

 

Klik op 'koppel' als u desbetreffende dossier wilt gaan koppelen.  Onderstaande venster popt up.

 

 


De gele driehoekjes geven aan dat 'Alias' en/of 'Rekest nummer' nog niet in het dossier vermeld staan. Deze zijn door de Rechtbank in de zaak vermeld. Wilt u deze nummers alsnog automatisch in het dossier vermeld hebben: Vink dan aan: 'Alias en rekestnummer van zaak gebruiken om cliënt/dossier aan te passen'.

Acties

Uw rechtbank zet voor de gekoppelde dossiers diverse taken klaar die u als acties ziet staan binnen OnView. Denk hierbij aan het indienen van een BB, R&V of een aanvulling op b.v. een R&V of een ingediend verzoek. Deze acties ziet u zowel op het Rechtspraak-dashboard als op het grote dashboard tussen de OnView acties. Het verschil met de handmatige R&V’s is dat ook de bijbehorende OnView acties handmatig verwijderd moesten worden. Deze Rechtspraak-Actie wordt automatisch verwijderd wanneer u de BB of R&V verzonden heeft.

 

Ongelezen berichten

Wanneer uw zaken eenmaal gekoppeld zijn, zal uw rechtbank u acties versturen waaruit u diverse rapporten kunt gaan versturen. Daarnaast kunt u ook verzoeken verzenden. Deze verschillende rapportages komen digitaal bij uw rechtbank binnen. Op het moment dat uw rechtbank meer toelichting nodig heeft over bepaalde rapportages, krijgt u dat neergelegd in de vorm van een bericht. Deze berichtgeving komt binnen in de widget Ongelezen berichten. 

 

Klik op desbetreffende bericht op 'betreft':

 

 

Wanneer u het bericht heeft afgehandeld, kunt u dit markeren als ‘gelezen’ voor dat bericht. Zo houdt u uw widget up-to-date. Alle berichten historie kunt u blijven inzien in het betreffende dossier bij de rechtbank in tabblad Berichten of bij het desbetreffende rapport.

 

Vraagt een rechtbank u om aanvullende informatie bij een door u ingediend verslag (boedelbeschrijving, R&V of vijfjaarlijkse evaluatie) of machtigingsverzoek, dan dient u deze informatie toe te voegen aan het betreffende verslag of machtigingsverzoek èn stuurt u dit aangevulde verslag of machtigingsverzoek. LET OP: dus niet via de 'stuur een bericht naar de rechtbank'-functie.

 

Openstaande verzoeken

U kunt verzoeken sturen naar uw rechtbank vanuit het dossier. Daarover leest u meer in hoofdstuk 5.2 Verzoeken (verderop deze pagina) die eenmaal verzonden

zijn, blijft u ze zien in de widget Openstaande verzoeken. Eenmaal verwerkt, verdwijnen ze uit de lijst. Staat er een verzoek in behandeling

 

Rechtspraak-Dossiers herkennen

Dossierlijst

 

 

Is uw dossier eenmaal gekoppeld aan de zaak van de rechtspraak, dan is er een Toezicht-dossier aangemaakt. U herkent Toezicht-dossiers aan het rechtbank icoontje in de dossierlijst.

 

 

 

In het dossier

In het dossier herkent u een Rechtspraak-dossier aan de Rechtspraak-icoon in de bovenbalk en het zaak-nummer in het dossierdashboard.

 

 

 

 

 

In het Rechtspraak-Dossiers

Rechtbank

In het dossier onder het menu-item Rechtbank zijn nu diverse tabbladen beschikbaar gekomen.

 

 

 

 

In staat R&V te beoordeling  : De Rechtbank plaatst hier wel of geen vinkje.
Berichten  : Hier legt u contact met de Rechtbank. Dit betreft geen verzoeken of verslagen. Maar afzonderlijke berichten, die van invloed zijn op een dossier. Denk hierbij aan het overlijden of adreswijziging van een cliënt . 

 

Zaak

Onder het tabblad Zaak vindt u alle gegevens die de rechtspraak digitaal heeft doorgestuurd.

 • aanvangsdatum en einddatum bewind
 • gegevens betrokkene
 • uitvoerders
 • gerecht en Locatie
 • BM-nummer
 • rekestnummer
 • toezichthouders
 • grond

Verzoeken

In het tweede tabblad ziet u de verzoeken. Dat zijn alle verzoekformulieren die u binnen Rechtspraak

digitaal naar de rechtbank kunt verzenden. Eenmaal verzonden kunt u door middel van de
statuswisselingen zien wat de status is van dit verzoek. U vindt de status hier in tabblad
Verzoeken of in de Verzonden verzoeken widget op het Rechtspraak-dashboard.

 

Vraagt een rechtbank u om aanvullende informatie bij een door u ingediend verslag (boedelbeschrijving, R&V of vijfjaarlijkse evaluatie) of machtigingsverzoek, dan dient u deze informatie toe te voegen aan het betreffende verslag of machtigingsverzoek èn stuurt u dit aangevulde verslag of machtigingsverzoek. LET OP: dus niet via de 'stuur een bericht naar de rechtbank'-functie.

Berichten

In het tabblad Berichten vindt u de historie van alle berichten die vanuit de rechtspraak naar u verzonden zijn betreffende dit dossier.

 

 

Bij berichten verschijnen de reacties van de Rechtbank op bv. ingestuurde formulieren, waar actie opgenomen moet worden of waar je op de hoogte wordt gebracht van de status.

Voor een ingeleverde R&V vindt u bij onderstaande onderwerpen een extra uitleg:

R&V - goedgekeurd: Een cliënt is niet in staat om een R&V te begrijpen en te beoordelen, dit wordt door de Rechtbank gedaan.

R&V - verwerkt: Een cliënt is wel in staat om een R&V te begrijpen en te beoordelen en wordt door de Rechtbank gecontroleerd.

 

Verslagen 
Onder Verslagen vindt u de Boedelbeschrijving, de Rekening en Verantwoording en de Vijfjaarlijkse evaluatie. Deze kunt u invullen zoals u gewend bent om deze formulieren te behandelen in OnView. Meer hierover vindt u in de betreffende handleidingen Verslagen. Het verschil met een niet-Toezicht-dossier is dat u geen groen plus knopje vindt om een R&V of BB aan te maken. Deze worden aangemaakt door middel van acties.

 

Voor het digitaal insturen van Verslagen en Verzoeken is een specifiek recht aan te vinken door de beheerder van OnView voor specifieke gebruikers. Dit kan via Instellingen - Rechten - Gebruiker - Tabblad 'Extra' .

 

Acties

De opdrachten voor nieuwe BB en R&V’s worden door uw rechtbank verzonden door middel van acties. Hieruit maakt OnView automatisch een opdracht voor een nieuwe R&V aan. Bij een nieuw opgevoerd dossier door uw rechtbank ontvangt u eerst een actie voor een BB. Na verzending krijgt u binnen enkele minuten de actie voor de R&V. Wanneer u deze richting de rechtbank verzendt, ontvangt u weer binnen enkele minuten de actie voor de volgende R&V. Zo komen alle verslagen ruim op tijd onder uw aandacht.

 

Gerelateerde handleidingen: Communicatie met Rechtspraak

Uitklapmenu: Rechtbank

Uploaden PKIO