OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Inkomsten gemist

Tabblad Controle

Inkomsten gemist is bedoeld als gereedschap om mogelijke afwijkingen te kunnen constateren. De gegevens zijn niet noodzakelijk fout of verkeerd en worden enkel ter controle aangereikt.

 

Als u de Inkomsten Gemist voor het eerst laadt kan dit enige tijd duren, want de lijst is erg afhankelijk van hoe u uw dossiers hebt ingericht en uiteraard het aantal dossiers. In het scherm Inkomsten gemist worden Inkomsten weergegeven die niet zijn binnengekomen en niet zijn gekoppeld aan de bijbehorende transactie. Het moment van verschijnen bij Inkomsten gemist wordt gecontroleerd door op de huidige datum terug te kijken voor de  termijn van de betreffende inkomsten. Bijvoorbeeld: U ziet dat er vandaag een zorgtoeslag verwacht wordt die niet is binnengekomen. OnView heeft dan gekeken of dat deze inkomsten in de afgelopen 30 dagen zijn binnengekomen en gekoppeld. Er wordt dan rekening gehouden met een aantal verwerkdagen door de banken. Bij een Inkomsten met een termijn van:

 • ​een jaar houdt OnView een marge aan van 2 maanden
 • een kwartaal houdt OnView een marge aan van 1 maand
 • een maand houdt OnView een marge aan van 7 dagen
 • een week houd OnView een marge aan van 5 dagen

 

Als er geen Inkomsten zijn binnen gekomen vanaf de startdatum van het dossier dan  blijft kolom 'laatst betaald' dus leeg. Wanneer OnView denkt dat iets dubbel is binnengekomen dan heeft dit waarschijnlijk te maken met de vorige termijn die dan meer dan x dagen te laat is ontvangen.

 

Het is raadzaam om deze lijst bij te houden. Niet alleen voor het up-to-date houden van de gegevens in OnView. Maar ook voor de voortgang van de snelheid in OnView. Hoe langer de lijst met transacties, hoe trager OnView wordt.

 

 


 

Het schermoverzicht van inkomsten gemist heeft extra mogelijkheden:

  Afdrukken 
Kopiëren
   Exporteren naar Excel
  Exporteren naar PDF 

 

Uitleg kolommen schermoverzicht:

 • Kolom 1 Vinkje: hierin staat het groene vinkje, waarmee u de melding naar het tabblad 'Gecontroleerd' kunt verplaatsen. Deze gebruikt u als er niets aangepast hoeft te worden in het dossier maar als u op andere wijze actie moet ondernemen.  In het tabblad Gecontroleerd kunt u deze altijd terugvinden  en eventueel terugplaatsen in het tabblad Controle.​
 • Kolom 2 Potloodje: Hier opent een pop-up scherm waarmee u het bedrag van de Inkomsten bij dat dossier kunt wijzigen vanaf een bepaalde datum. De Inkomsten met het oude bedrag wordt dan gesloten en er wordt een nieuwe  Inkomsten aangemaakt met het nieuwe bedrag.  Als blijkt dat de termijn van de  Inkomsten gewijzigd moet worden, dan kunt u dit doen door in kolom 10 op de dossiernaam te klikken en daar naar de Inkomsten in het dossier  te gaan. Let op: Als u geen datum invult wordt de Inkomsten gewijzigd voor de gehele periode dat het dossier in OnView staat, dus ook de historie. Zie onderstaand voorbeeld als een verzekeringspremie gewijzigd moet worden: 

​​

 • Kolom 3 Inkomsten: de omschrijving van de betreffende Rubriek Inkomsten. 
 • Kolom 4 Bedrag:​ het bedrag van de betreffende Inkomsten rubriek wat er gemist wordt.​             
 • Kolom 5 Termijn:  termijn van de betreffende Inkomsten rubriek.​
 • Kolom 6 Betaald: hier ziet u het bedrag wat daadwerkelijk is binnen gekomen na het importeren van de transacties. Als er niets is binnen gekomen staat er € 0,00. Als er meerdere bedragen zijn binnen gekomen worden deze opgeteld. Door op het bedrag te klikken zie je het transactieoverzicht met de bedragen.

​ 

 • Kolom 7 Verschil:  hier wordt het verschil weergegeven tussen het bedrag wat in het Budgetplan staat en wat er daadwerkelijk is binnen gekomen.
 • Kolom 8 Afwijking: hier wordt het verschil weergegeven in percentages. De beheerder kan via Instellingen- Basisgegevens – Rubrieken per 'Rubriek' aangeven welk maximaal percentage er per rubriek is toegestaan. Dit geldt dan voor alle dossiers. Wanneer het gemiste bedrag buiten deze percentage valt, dan wordt deze in de inkomsten-gemist-lijst weergegeven. Hiermee kunt u de lijst van Inkomsten gemist verkleinen, maar ziet u dus ook minder snel als er dingen zijn gewijzigd. Dit kunt u ook signaleren door bij automatische koppelingen aanmaken hier rekening mee  te houden. Zie hiervoor Handleiding: 'Transacties koppelen'
 • Kolom 9 Laatst betaald: hier wordt aangegeven wanneer deze Inkomsten voor het laatst is binnen gekomen. Als er geen datum staat betekent dat, dat deze Inkomsten nog niet is binnengekomen op de Beheerrekening of nog niet is geïmporteerd in OnView.​
 • Kolom 10 Dossier: het dossiernummer of naam waar de Inkomsten betrekking op heeft. Wanneer op de naam wordt geklikt, kunt u desbetreffende dossier raadplegen. 

Tabblad Gecontroleerd 

Als desbetreffende inkomsten is gecontroleerd, dan klikt u op het vinkje en komt de uitgave in tabblad 'Gecontroleerd' te staan (zie kolom 1).

Gerelateerde handleidingen: Transacties koppelen

Transacties