OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:In behandeling

Dit menu hoeft u pas te raadplegen als u betaalt vanuit OnView. Onderstaande  menu geeft betalingen weer die in OnView 'In behandeling' zijn blijven staan en volgens OnView op dit moment door de bank behandeld worden. Deze status wordt ook gebruikt in het tabblad Betalingen bij Uitgaven in het dossier. Pas als de betalingen ook daadwerkelijk als transactie terugkomen en gekoppeld worden aan bijbehorende betaling zal de status wijzigen in 'Uitgevoerd'.
 

 

 

In het tabblad Ter controle worden betalingen weergegeven die in een Sepa-bestand zijn gezet om vervolgens aan te bieden bij de bank. De betalingen komen in deze lijst als ze geen terugkoppeling hebben gekregen in OnView als zijnde een uitgevoerde betaling.
Er kunnen hiervoor verschillende oorzaken zijn en deze dienen onderzocht te worden.  

 

 • Als blijkt dat het Pain-bestand niet bij de bank is aangeboden of door de bank in zijn geheel niet is verwerkt, dan kunt u het gehele bestand opnieuw aanbieden bij de bank.  Alleen een beheerder of een bevoegde gebruiker kan het Pain-bestand opnieuw downloaden in OnView, bij Exporteren/tabblad Archief.  Let op: de betalingen moeten geen verwerkingsdatum hebben in het verleden! Als dit wel zo is, dan moet u kiezen voor Bestand Terugzetten (dit kan alleen uitgevoerd worden door een beheerder of een bevoegde gebruiker). Daardoor komen ze opnieuw in het menu 'Betalingen' te staan en kunt u daar de verwerkingsdatum aanpassen. 
 • Als blijkt dat de betaling wel is verwerkt bij de bank controleer dan eerst of u deze betaling al heeft geïmporteerd in OnView. Zo ja, zie dan de uitleg bij Kolom 11 hieronder.
 • Als blijkt dat de betaling niet is verwerkt bij de bank en ook niet meer wordt verwerkt, zie dan de uitleg bij Kolom 3 hieronder.

 

In het tabblad Ter controle zie je de volgende gegevens: 

 • Kolom 1  Door het groene vinkje aan te klikken kunt u de betaling wegvinken uit deze lijst.  Deze komt dan in het tabblad Gecontroleerd. 
 • Kolom 2 Door op het blauwe popje te klikken krijgt u een pop-up scherm van dit dossier waar u gegevens kunt raadplegen zonder dat u de lijst daarna opnieuw hoeft te laden.​
 • Kolom 3 Door op het envelopje te klikken komt de betaling terug in het menu Bank/Betalingen. Daar kunt u de verwerkingsdatum wijzigen en de betaling opnieuw exporteren in een Pain-bestand om aan te bieden bij de bank. Let op: Doe dit pas als u er zeker van bent, dat de betaling niet al bij de bank is uitgevoerd! (Zie ook uitleg kolom 11)
 • Kolom 4 Door op de naam van het dossier te klikken open je het betreffende dossier waar het om gaat. Let op: Daarna moet u wel de lijst In Behandeling opnieuw laden!
 • Kolom 5 Hier wordt de Koppeling aangegeven waar het om gaat. (Zie uitleg kolom 11)
 • Kolom 6 Het bedrag van de betaling die is aangemaakt.
 • Kolom 7 De verwerkingsdatum die is meegegeven in het bestand.
 • Kolom 8 Het IBAN nummer van de begunstigde.​
 • Kolom 9 De naam van de begunstigde.​
 • Kolom 10 Het Pain nummer van het bestand waar de betaling in gezet is.​
 • Kolom 11 Door op 'Kandidaten' te klikken opent zich een scherm met transacties. In dit scherm komen betalingen met hetzelfde bedrag maar een andere verwerkingsdatum dan oorspronkelijk meegegeven. Als dit scherm leeg is betekent dit dan OnView geen betalingen heeft kunnen vinden  die hieraan gekoppeld zouden kunnen worden. Als er wel een betaling in staat, kan deze hier aan gekoppeld worden door op de blauwe pijl voor aan de regel te klikken. De betaling verdwijnt dan uit de lijst 'In Behandeling'.​

​Gerelateerde handleidingen: Exporteren

Importeren