OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Boedelbeschrijving

 

De rechtbankverslagen; Boedelbeschrijving, Rekening & Verantwoording en Vijfjaarlijkse evaluatie kunt u vinden onder menu-item 'Verslagen' in het cliënt-uitklapmenu.  

 

 

 

Stap 1:

- Betreft het een Digitaal Toezicht dossier, dan zet de Rechtbank een boedelbeschrijving klaar (herkenbaar aan het Rechtbank-icoon) en kunt u vervolgens door naar stap 2.

 

- Betreft het een standaard dossier, dat u via de post naar de Rechtbank verstuurd, dan doet u het volgende:

  Om een boedelbeschrijving aan te maken drukt u op het groene plusknopje 'Nieuwe boedelbeschrijving toevoegen'.

  U maakt bij een partnerdossier de keuze of het voor cliënt, partner of beiden een rapport wilt maken. De datum van rechtbank wordt gebruikt om een automatische actie aan te maken in uw dashboard.

  De Peildatum is het moment dat u gebruikt om de boedelbeschrijving te genereren. Alle overige data kunnen gebruikt worden ter controle van het verdere verloop voor dit rapport.

 

Peildatum:

De peildatum is de datum waarop de waarde van het vermogen vastgesteld wordt.

Wanneer inkomsten en uitgaven in het dossier zijn opgevoerd na de peildatum zullen deze niet worden meegenomen in de boedelbeschrijving, alleen de inkomsten en uitgaven, die een startdatum voor de datum van de peildatum hebben, zullen worden meegenomen in de boedelbeschrijving. 

Stap 2.

Na het opslaan van bovenstaande data verschijnt er een extra regel bij de module van de boedelbeschrijving. U klikt dan op het gele icoon bij 'Aanmaken'. 

 

 

Stap 3.

OnView heeft altijd gewerkt met flexibele rubrieken. Onze gebruikers mogen een eigen rubrieken systeem hanteren en opvoeren. Het formulier van de rechtbank werkt met een eigen rubriekenlijst en deze komt niet overeen met uw rubriekenlijst. We werken vanaf nu met 2 type rubrieken:

 

  • OnView rubrieken à Dat zijn uw eigen rubrieken die u gebruikt voor uw inkomsten en uitgaven
  • Rechtspraak rubrieken à Dat zijn de rubrieken die vast op het formulier rechtspraak.nl staan. Deze kunnen door de rechtbanken gewijzigd of uitgebreid worden

U kunt uw OnView rubriek eenmalig koppelen met een rechtbank rubriek. Daarna weet OnView hoe de koppeling loopt. Dit kunt u op 2 manieren doen.

  • Rubriek koppelen via instellingen: U gaat via instellingen naar basisgegevens à rubrieken en geeft daar per rubriek aan bij welke R&V rubriek van de rechtbank deze rubriek hoort.
  • Rubriek koppelen via het R&V formulier: Of u gaat in tabblad 1. Netto inkomen en tabblad 2. Uitgaven bij iedere rubriek eenmalig aangeven bij welke R&V rubriek deze hoort.  Zie bijbehorende printscreen.

Alle rubrieken zijn te vinden onder de rubriek 'Overige' onderaan de pagina en zijn te openen door op het vergrootglas achter het bedrag te klikken. Vanuit daar gaat u uw eigen rubrieken koppelen aan de R&V rubrieken. U hoeft dit maar éénmalig te doen voor alle dossiers gelijktijdig.

 

Klik op "Aanmaken" u kunt hier de tabbladen van de boedelbeschrijving doornemen. Omdat dit rapport automatisch vanuit het dossier gevuld wordt zijn de meeste velden al gevuld. Wanneer deze velden nog leeg zijn dient u eerst het dossier verder te vullen. LET OP! DE startdatum van de schulden is hierbij heel belangrijk. Wanneer er schulden opgevoerd zijn in het dossier dient er een startdatum ingevoerd te worden wanneer het startmoment van de schuld later ligt dan de dossierdatum. Dit is vooral ook belangrijk wanneer er later nog schulden aan het dossier toegevoegd gaan worden. Het is dan duidelijk aan te tonen dat deze later opgevoerd zijn.

   

Tabblad 1: Geeft de n.a.w. gegevens en rechtbankgegevens van de cliënt weer.

Tabblad 2: Geeft Inkomsten weer die gebudgetteerd staan bij de "Inkomsten" in het dossier.

Tabblad 3: Geeft Uitgaven weer die gebudgetteerd staan bij de "Uitgaven" in het dossier.

Tabblad 4: Hier geeft u aan of de betrokkene een persoonsgebonden budget heeft.

Tabblad 5: Geeft Bezittingen weer, de rekeningen en het vermogen die in het dossier zijn opgevoerd. Het saldo in de boedelbeschrijving moet aansluiten op het saldo in de eerste R&V.

Tabblad 6: Geeft Schulden weer die ingevoerd zijn bij de "Schulden"in het dossier.

Tabblad 7: Hier geeft u aan of er sprake van een schuldhulpverleningstraject is.

        Tabblad 8: Geeft het onverdeelde nalatenschap weer dat is opgevoerd bij de "Rechtbank" in het dossier.

Tabblad 9: Toelichtingen geeft ruimte voor vrije tekst.

Tabblad 10: Geeft ruimte voor de ondertekening.

Tabblad 11: Geeft eventuele waarschuwingen weer.


Opslaan als concept:

Zorgt ervoor dat de status van de Boedelbeschrijving in 'Bewerken' verandert. Er kan al wel een PDF uitgeprint worden.  Deze status is bedoeld voor situaties waarin de Boedelbeschrijving nogmaals nagekeken moet worden.

Opslaan definitief:

Zorgt ervoor dat de status van de Boedelbeschrijving in 'Inzien' verandert. Er kan ook een PDF uitgeprint worden. Dit is het definitieve digitale bestand dat opgestuurd wordt naar de rechtbank.

Om dit bestand toch weer te kunnen bewerken moet u het openen en opnieuw opslaan als concept.
Betreft het een Rechtspraak-dossier sla de Boedelbeschrijving ook 'definitief' op en ga naar stap 4.

 

Stap 4: Geld alleen voor Rechtspraak - dossiers

Als de Boedelbeschrijving definitief is opgeslagen, dan komt de mogelijkheid tot 'Verzenden' naast status 'Definitief'.

De invulvelden hebben een vaste tekst grootte vanuit de Rechtbank bepaald. Tip: Komt u ruimte te kort stuur dan een bijlage mee, met complete tekst en uitleg.

Gerelateerde handleidingen:        Tabblad Cliënt

Uitklapmenu: Rechtbank

Rubrieken

Inkomsten

Uitgaven

Schulden