OnView handleiding

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze handleiding 

 

Zoeken:Betaaladviezen

We gaan in deze handleiding ons toe spitsen op de betaaladviezen. We maken hier onderscheid in de standaard-betaaladviezen of de geavanceerde-betaaladviezen.

Uitleg basis- en geavanceerde betaaladviezen

Standaard betaaladviezen

De standaard methode om betaaladviezen te genereren werkt als volgt: Alle betaaladviezen krijgen dezelfde prioriteit. Daarop is echter één uitzondering. Wanneer een omschrijving de tekst ‘leefgeld’ bevat, dan zal de betaling voorrang krijgen op de andere betalingen.

 

Geavanceerde betaaladviezen  

Deze methode om betaaladviezen te genereren maakt intensief gebruik van de gegevens die zijn ingevuld bij de inkomsten en bij de uitgaven. Dit ingegeven betaaladvies vormt een prognose. De kwaliteit van de resultaten zal daardoor sterk afhankelijk zijn van deze gegevens.

Het verschil tussen beide methodes is duidelijk te zien aan de regels. De regels van de basis methode zijn geheel wit, terwijl de regels van de geavanceerde methode lichtblauw zijn en een klein glazen bolletje aan het begin van de regel hebben staan.

De glazen bol geeft aan dat er rekening gehouden wordt met inkomsten en uitgaven tot 1 maand in de toekomst (de prognose).

 

In het voorbeeld hieronder staan dossiers Bekx en Hassels weergegeven. De betalingen van Hassels lopen via de geavanceerde methode, die van dossier Bekx loopt via de standaard methode.

 


 

Het voordeel van de geavanceerde methode is dat er rekening gehouden wordt met betalingen vooruit. OnView geeft weer wanneer een betaling uitgevoerd kan worden, wanneer blijkt dat het op 'dit moment' niet mogelijk is. 

Wij attenderen u echter wel op het feit dat OnView slechts een advies van de betalingen geeft

De eindcontrole en de goedkeuring van de betaalopdrachten blijft bij de gebruiker liggen.

 

Wil je hier gebruik van maken geavanceerde betaaladvies activeer deze optie dan bij instellingen:  Betaaladvies

 

De geavanceerde betaaladviezen zet je wel in werking voor alle dossiers. Het is hierbij voornaam om alle prognoses bij de inkomsten, uitgaven en schulden in te geven. Is dit niet gebeurd, dan zie je zoals in het voorbeeld hierboven een dossier zonder glazen bollen. OnView kan dan geen advies geven. 

 

Om te kijken of je alle prognoses in alle dossiers hebt ingevuld zit er een controle tabblad bij instellingen:  Betaaladvies.  

Genereer betaalopdrachten

Ga naar Bank-Betaaladviezen. Het rechter gedeelte van het scherm is nog leeg op de datumselectie en de genereerknop na.  

 

  

Het klaarzetten van alle betaalopdrachten van alle dossiers gebeurt binnen een bepaalde periode, maar altijd met de datum vanaf 'vandaag'.

De datum kan niet in het verleden vanwege het feit dat banken geen betaalopdrachten in het verleden kunnen uitvoeren.

OnView neemt alle betaalopdrachten die nog niet zijn uitgevoerd iedere keer mee naar de volgende dag om geen betalingen te missen.

Ze verdwijnen pas uit de lijst wanneer ze zijn uitgevoerd middels het groene vinkje of worden overgeslagen middels het rode rondje met kruisje.