OnView F.A.Q.

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze F.A.Q. 

 

Zoeken:

Wanneer er vanuit een dossier een brief wordt gemaild, dan komen er in het Mail pop-up kader GEEN email adressen te voor schijn, die wel in het adresboek staan.

Antwoord: Een feature van de brieveneditor is dat het mogelijk is gemaakt om een zogenaamde vrije mail brief te maken. Dat houdt in dat je naar elke willekeurige persoon een brief kunt sturen.


Zo'n vrije mail brief is een brief waar geen adresvelden in zijn gebruikt.
Een adres selectie is daarbij overbodig.
Een goede controle is als je direct nadat je een brief hebt geopend om op de mail button te klikken.
Als je nu het adresselectie scherm krijgt, houdt dat in dat er adres velden in de brief zijn gebruikt. Adresselectie is nu verplicht.

Als je direct het mailscherm krijgt, houdt dat in dat er GEEN adres velden in de brief zijn gebruikt. Adresselectie is overbodig.
In de laatste situatie kan er handmatig een mailadres worden ingevoerd.