OnView F.A.Q.

Contents
:

 

 

 

 

     Print of download deze F.A.Q. 

 

Zoeken:

Waarom zijn de transacties spontaan ontkoppeld?

(Eenmalige) Transacties spontaan ontkoppeld?! 


We hebben gemerkt dat onze klanten nog  regelmatig aanlopen tegen spontaan ontkoppelde transacties. Vandaar nogmaals de uitleg: 

Diverse banken hebben in de afgelopen periode de manier van omschrijven veranderd. Dit zijn meestal minimale aanpassingen, bijvoorbeeld een spatie. Toch zijn ze groot genoeg om bij overlappend inlezen als ongekoppelde transacties te voorschijn te komen.
Ons advies: goed kijken of het nodig is een grotere periode overlappend in te lezen.

Bij het aanpassen van de importroutine in OnView moesten we een keuze maken uit:

-Of de dubbele transacties laten staan en de gebruiker zelf laten bepalen welke van de dubbele uit OnView gehaald moet worden 
-Of bij dubbele transacties de oudste van de twee transacties verwijderen en alleen de nieuwe in OnView zetten.

Beide keuzes vonden wij niet geweldig. OnView heeft voor de laatste optie gekozen. Of er daadwerkelijk transacties zijn verwijderd, kun je terugzien in het rapport dat bij het inlezen wordt opgeslagen bij het submenu Importeren, tabblad Archief.  

De werkwijze bij het importeren is dan als volgt:

-Als de transactielijst compleet is, wordt er gekeken of er automatische koppelingen* kunnen worden gelegd 
-Als de ‘oude’ transacties eenmalig gekoppeld zijn, dan worden deze weer als  ongekoppelde transacties aangeboden

* Of de juiste automatische koppelingen zijn gelegd in uw dossiers kunt u per dossier terugvinden in het menu Bank en dan submenu Koppelingen. 

Daarnaast adviseren wij u om het vak ‘alleen met dit bedrag' alleen aan te vinken als dat nodig is. Vaak is alleen een koppeling op tegenrekening al voldoende. De omschrijving wordt dan nog gebruikt om transacties te rubriceren van bijv. de belastingdienst. Het bedrag wordt meestal alleen gebruikt wanneer van diverse transacties het tegen rekeningnummer en omschrijving hetzelfde zijn maar enkel het bedrag anders is.

De volgorde waar OnView op let bij het koppelen van gedownloade transacties:

1.  Eerst de tegenrekening;
2. Dan tegenrekening gecombineerd met het bedrag;
3. Daarna wordt er gekeken naar de tegenrekening gecombineerd met de omschrijving.

-> Betaal je vanuit OnView, dan houdt OnView ook rekening met wat je zelf hebt ingegeven bij het Betaaladvies. Dit betekent echter niet dat er geen koppelingen gelegd hoeven te worden.


Tip voor het downloaden bij de ABN-AMRO


OnView Downloaden bij bank

Standaard staat bij het downloaden van mutaties bij de ABN-AMRO de optie 'vanaf datum laatste download' aangevinkt. Kiest u hier bewust voor de optie 'van datum', dan kunt u zelf ingeven of u wel of geen gebruik wilt maken van een kleine overlappende periode.

Stel dat u onbewust de optie 'vanaf datum laatste download' aanvinkt en u heeft die optie een jaar daarvoor voor het laatst gebruikt, dan wordt er automatisch vanaf die laatste datum ingelezen. U gaat dan een download van een heel jaar in OnView importeren. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar een vergissing is zo gemaakt, met grote gevolgen voor eenmalige koppelingen.